آیین ­نامه طراحی سازه­ های بتنی مسلح به FRP کانادا

هدف این آیین­ نامه ارائه اطلاعات به­روز به مهندسین و مجریان براساس تجارب گذشته است. مواد این آیین­ نامه، توصیه تلقی می­ شوند و هیچ­گونه اجباری برای اعمال آن­ها نمی ­باشد. توصیه می­ شود مهندسین و مجریان در کنار این آیین­ نامه، از سایر آیین­ نامه ­ها، مقررات و گزارش ­های فنی نیز استفاده کنند.

دانلود فایل PDF آیین ­نامه طراحی سازه­ های بتنی مسلح به FRP کانادا