راهنمای روش­های آزمایش مصالح FRP به کار رفته در تسلیح و تقویت سازه­ های بتنی

این آیین­ نامه ارائه­ دهنده روش ­هایی برای آزمایش مصالح FRP به منظور تعیین خواص مکانیکی بلندمدت و کوتاه­ مدت میلگردها، توری­ ها و تاندون­ های ساخته­ شده از FRP به کار رفته در بتن­ های پیش ­تندیده و غیر پیش­ تنیده و نیز لمینت­ های FRP به عنوان تقویت­ کننده­ خارجی سازه­ های بتنی می­ باشد. مطالب این آیین­ نامه تنها شامل روش ­های آزمایش و نه استانداردهای مربوط به مصالح است. به عبارت دیگر آزمایش ­های ذکرشده در این آیین­ نامه حداقل ویژگی­ های قابل­ قبول برای مصالح را ذکر نمی­ کنند. بحث مربوط به انتخاب مصالح قابل­ قبول در آیین­ نامه­ های مربوط به انتخاب مصالح و طراحی آورده­ شده­ است که مکمل این آیین­ نامه می­باشند ( ACI 440.1Rو  ACI 440.2R).

دانلود فایل PDF راهنمای روش­های آزمایش مصالح FRP به کاررفته در تسلیح و تقویت سازه­های بتنی