شورای ملی تحقیقات ایتالیا: راهنمای طراحی و اجرای سازه­های ساخته­ شده با اجزای FRP پالترود شده

هدف این آیین­ نامه به اشتراک گذاردن دانش به­ دست آمده در زمینه طراحی و اجرای سازه­ های ساخته­ شده با اجزای FRP پالترود شده در میان جامعه فنی و حرفه­ ای است. رایج­ترین الیاف استفاده­ شده در این گونه سازه ­ها کربن، شیشه و آرامید می­ باشد. لازم به ذکر است که این آیین ­نامه شامل دستورات و مقررات نیست و صرفا پیشنهادهایی را برای طراحی و اجرای بهتر این­گونه سازه­ ها ارائه می­ کند. مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از تصمیمات طراح یا مجری بر عهده خود اوست.

دانلود فایل PDF راهنمای طراحی و اجرای سازه­های ساخته­ شده با اجزای FRP پالترود شده شورای ملی تحقیقات ایتالیا