نظرات، انتقادات و پيشنهادات ارزشمند شما مشتریان و کارفرمایان گرامی در هر بخش از فعاليت‌های مشاوره، فروش و اجرا، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنين هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملكرد كارمندان، مهندسین فنی و افراد اجرایی، توسط مديران ارشد بخش مربوطه بررسي می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های شرکت مقاوم سازی افزیر لحاظ گردند.

    4.9/5 - (7 امتیاز)