درز انبساط الاستوبلاک

درز انبساط الاستوبلاک

Elastoblock Expansion Joints

درز انبساط الاستوبلاک MAURER Elastoblock مناسب برای تامین درزهایی با سطح صاف می باشد. از این نوع درزگیر به دلیل سطح هموار آن می توان در پیاده رو، مسیره دوچرخه سواری، پل های خط آهن و اتصالات طولی استفاده نمود. این درزگیرها ضد آب بوده و نیاز به نگهداری ندارند و تغییر مکانهای ۸۰ تا ۱۰۰ میلی متر را برای سازه تامین می کنند.