درزگیرهای انبساط راه آهن

درزگیرهای انبساط راه آهن DB

درزگیرهای انبساط راه آهن MAURER DB با قابلیت تغییر مکان های 40، 80 و 130 میلیمتری مناسب برای پل های خطوط ریلی می باشند. در این نوع درزگیر از پوششی حصیری شکل برای آب بندی، تامین جابجایی و تغییر مکان و جلوگیری از سایش توسط قلوه سنگ ها استفاده می شود. اتصال و آب بندی این قطعه حصیری با استفاده از نوارهای آلومینیومی و بولت های پیش تنیده صورت می گیرد. کیفیت و کارایی این درزگیرها توسط شرکت راه آهن آلمان تایید شده اند. در صورت نیاز به تغییرمکانهای بیشتر می توان از اتصال سری این درزگیرها استفاده نمود.

درزگیرهای انبساط راه آهن
لطفا به این مطلب امتیاز دهید