بالشتک لغزشی گهواره‌ای

بالشتک لغزشی گهواره‌ای Rocker

بالشتک یا تکیه گاه های لغزشی گهواره‌ای Rocker
بالشتک‌های لغزشی گهواره‌ای Rocker (که از مصالح MSM  در این سیستمها استفاده شده است)، مناسب برای ساخت سازه ها می‌باشند. در این بالشتک ها انرژی ورودی ناشی از حرکتهای دورانی و لغزشی سازه، در اثر لغزس مصالحMSM  بر روی فولاد ضد زنگ، جذب می‌شود.
در این تکیه گاه ها دوران‌های دائم و نوسانی که در سازه بوجود می آید، بوسیله تغییر شکل‌های محدود بوجود آمده بر روی مصالح لغزنده فولاد و MSN دفع می‌شود.

بالشتک لغزشی گهواره‌ای
لطفا به این مطلب امتیاز دهید