بالشتک ویژه سازه‌ای

بالشتک ویژه سازه‌ای

تکیه‌گاه‌های ویژه سازه‌ای یا همان بالشتک ویژه سازه‌ای

یکی دیگر از خدمات شرکت Maurer طراحی و تولید انواع تکیه گاه ها و نئوپرن های سازه‌ای جهت کاربردهای خاص می باشد که عبارتند از:
تکیه‌گاه‌های باربر Uplift با قابلیت  تحمل نیروهای قائم کششی و فشاری مناسب برای سازه‌های پیچیده و پل ‌های دارای تغییرات بار و تغییر شکل زیاد مانند پل‌های راه ‌آهن
تکیه‌گاه‌های (نئوپرن) گهواره‌ای بارهای نقطه ای یا خطی مناسب برای ساختمانهای دارای معماری خاص مدرن
تکیه‌گاه‌های باربر افقی مناسب برای انتقال نیروهای افقی و دورانی با استفاده از المان‌های هدایت کننده به جای المان محدود کننده.
تکیه‌گاه‌های غلتکی Roller مناسب برای عملیات تعویض و تعمیر نئوپرن های پل ها
بالشتکهای دارای قابلیت اندازه‌ گیری نیرو مجهز به حسگر برای اندازه‌ گیری مداوم بار جهت مقابله با تغییرات ناگهانی بار وارده
تکیه‌گاه های استوانه ای مجهز به MSM بر هر دو سطح فوقانی و تحتانی استوانه و مناسب برای عملیات تعویض نئوپرن ‌های غلطکی