درز انبساط چرخشی

درز انبساط چرخشی

Swivel Joist Expansion Joints

درز انبساط چرخشی
درز انبساط چرخشی

در این سیستم، تیرهای مرکزی درزهای انبساط MAURER Swivel-Joist می توانند روی تکیه گاه ها به کمک میله های اصطکاکی – لغزشی جابه جا شوند. این سیستم درزگیرها اجازه تغییر مکانهای زیاد تا 2 متر را می دهند. درزهای انبساط Swivel-Joist مناسب حرکات حجیم و پیچیده در فضاهای کوچک و همچنین سازه هایی که در معرض زلزله هستند می باشد.

درز انبساط چرخشی
لطفا به این مطلب امتیاز دهید