جداگرهای لغزشی

جداگرهای لغزشی – اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده Sliding Isolator without recentering capacity

جداسازهای اصطکاکی Maurer از دو صفحه به همراه یک قطعه لغزشی که بین این دو صفحه موازی قرار دارد تشکیل شده است. انتقال بار قائم در این جداسازها سبب تغییرمکان‌های افقی سازه می‌شود. ضریب اصطکاک بین صفحه و قطعه لغزشی میزان اتلاف انرژی را تعیین می‌کند که در نتیجه تغییر مکان‌های سازه در پایه می‌باشد. میرایی جداسازهای اصطکاکی با توجه به نیاز بین 5 تا 35 درصد می‌باشد. در صورت نیاز به میرایی‌های بالاتر می‌توان بدون افزایش اصطکاک از این سیستم‌ها به همراه میراگر استفاده نمود. کنترل کیفیت و تضمین عملکرد جداسازهایی که شرکت Maurer-Sohne توسط افزیر عرضه می‌کند، توسط چندین دانشگاه و موسسه معتبر اروپایی و آمریکایی تأیید شده است. در سطح جداسازهای اصطکاکی از ماده ای به نام MSM استفاده می شود. این ماده که از اختراعات این شرکت می باشد، مزیتهای بسیاری نسبت به تفلون PTFE دارد و برای تغییرمکانهای با سرعت بالا بسیار مناسب می باشد، به این معنی که در اثر سرعتهای بالا سایش کمتری نسبت به تفلون از خود نشان می دهد. MSM عملکردی مستقل از دما دارد و در دماهای بسیار پایین نیز اصطکاک کمتری از خود نسبت به تفلون نشان می دهد. ظرفیت باربری این مصالح دو برابر ظرفیت باربری تفلون می باشد و این تفاوت در دماهای بالا بیشتر نیز می شود. MSMها به دلیل مقاومت در برابر سایش از عمر بالایی برخوردارند.

 

جداگرهای لغزشی - اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

جداگرهای لغزشی – اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

جداگر لغزشی – اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده SI شرکت Maurer شامل یک سطح لغزشی افقی است که اتلاف انرژی از طریق لغزش بین صفحه افقی فولادی و قطعه اصطکاکی ®MSM صورت می‌گیرد. در این جداسازها نیروی اعمالی به هر ستون متناسب با سهم هر ستون از جرم سازه ضربدر ضریب اصطکاک هر جداساز می باشد. با توجه به نکات اشاره شده می توان مرکز جرم سازه را با مرکز اعمال نیرو (مرکز سختی) نزدیک طراحی کرد تا پیچش نامتقارن در سازه به وجود نیاید.

جداگرهای لغزشی - اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

جداگرهای لغزشی – اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

 

جداگرهای لغزشی - اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

جداگرهای لغزشی – اصطکاکی بدون سیستم بازگرداننده

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

جداگرهای لغزشی
5 (100%) 3 votes