میراگر هیدرولیکی ویسکوز

میراگر هیدرولیکی ویسکوز Hydraulic Damper – Viscous Damper با استفاده از حرکت مایع لزج درون یک سیلندر، انرژی وارده را مستهلک می کنند. تحقیقات نشان داده اند که استفاده از میراگر ویسکوز می تواند نقش موثری در کنترل پاسخ سازه ها در برابر باد، انفجار و زلزله داشته باشد. اکثر سازه ها هنگام زلزله های شدید با کمک شکل پذیری اعضا با آن مقابله می نمایند که سبب آسیب های اساسی و بعضا غیرقابل جبرانی به اعضای سازه ای و غیرسازه ای می گردد. استفاده از میراگرها می تواند تغییر مکان ها و شتاب های زیاد سازه و به تبع آن نیاز به شکل پذیری را کاهش دهد.

میراگرهای ویسکوز (Hydraulic Damper-Viscous Damper) شرکت Maurer که توسط شرکت افزیر در ایران تامین می شود به دلیل سادگی در نصب، قابلیت انطباق و هماهنگی با سایر اعضا و همچنین تنوع در ابعاد و اندازه‌های آن‌ها، کاربرد بسیاری در سالهای اخیر در طراحی و مقاوم‌سازی پیدا کرده‌اند.

میراگر هیدرولیکی ویسکوز

میراگر هیدرولیکی ویسکوز

 

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper - Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوز 

 

دمپر هیدرولیکی ویسکوزHydraulic Damper - Viscous Damper

دمپر هیدرولیکی ویسکوز Hydraulic Damper – Viscous Damper

 

میراگر ویسکوز Hydraulic Damper - Viscous Damper

میراگر ویسکوز Hydraulic Damper- Viscous Damper

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

میراگر هیدرولیکی ویسکوز
5 (100%) 15 votes