خانهمطالعات موردیمقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی

نام پروژه:

  • مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی

نوع سازه:

  • ساختمان مسکونی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

ضعف در طراحی و بارگذاری ستون های بتنی


راهکار:

مقاوم سازی ستون های بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی ™Strata

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط