راهنمای طراحی و اجرای بتن مسلح به میلگردهای FRP

این آیین­ نامه شامل توصیه­ هایی برای طرح و ساخت بتن­های مسلح به میلگرد FRP به عنوان یک فناوری نوظهور می­باشد. این آیین­نامه شامل میلگردهای پیش­تنیده FRP و نیز استفاده هم­زمان از میلگردهای فولادی و FRP برای تقویت بتن نمی­باشد. مبنای این آیین­نامه دانش به­دست آمده از پژوهش­های تحلیلی و نیز تجربیات صورت گرفته در سراسر دنیاست. توصیه­های موجود در این آیین­نامه محافظه­کارانه می­باشند. توصیه­های طراحی در این آیین­نامه، براساس دانش کنونی است و هدف آن تکمیل دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های کنونی مرتبط با بتن­های مسلح می­باشد.

دانلود فایل PDF راهنمای طراحی و اجرای بتن مسلح به میلگردهای FRP