ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود (ASCE 41-13)

دانلود فایل PDF ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود (ASCE 41-13)

 

این آیین نامه که توسط انجمن مهندسان عمران امریکا ASCE  ارائه شده است به ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود پرداخته است. ساختمان های مانند سازه هایفولادی با قاب خمشی یا با قاب ساده مهاربندی شده،سازه ها دارای دیوار برشی فولادی، قاب های فولادی دارای میانقاب، سازه های بتنی همراه با دیوار برشی و یا داری قاب خمشی، سازه های پیش ساخته،سازه های چوبی، سازه ها ساخته شده با  فولاد سر نورد شده در این آیین نامه مورد بحث قرار گرفته است.