راهنمای طراحی و اجرای بتن مسلح با میلگردهای FRP یا (ACI 440.1R-06)

دانلود فایل PDF راهنمای طراحی و اجرای بتن مسلح به میلگردهای FRP

 

این آیین­ نامه شامل توصیه­ هایی برای طرح و ساخت بتن­ های مسلح به میلگرد FRP به عنوان یک فناوری نو ظهور می­ باشد. این آیین­ نامه شامل میلگردهای پیش­تنیده FRP و نیز استفاده هم­زمان از میلگردهای فولادی و FRP برای تقویت بتن نمی­ باشد. مبنای این آیین ­نامه دانش به­ دست آمده از پژوهش­ های تحلیلی و نیز تجربیات صورت گرفته در سراسر دنیاست. توصیه­ های موجود در این آیین­ نامه محافظه­ کارانه می­ باشند. توصیه ­های طراحی در این آیین ­نامه، براساس دانش کنونی است و هدف آن تکمیل دستورالعمل­ ها و آیین­ نامه­ های کنونی مرتبط با بتن­ ای مسلح می ­باشد.