بایگانی برچسب: تأثیر زلزله روی المان پل‌ها

بررسی تأثیر زلزله روی المان های پل ها و شیوه‌های مقاوم‌سازی آن

با توجه به زلزله‌خیز بودن کشور عزیزمان و قرارگیری آن در پهنه با خطر نسبی لرزهای بالا، مسائل مربوط به برقراری ایمنی و امنیت در هنگام حوادث طبیعی چون زلزله، را بسیار مهم می‌نماید. در شرایط بحرانی عملکرد ایمن شریان‌های اصلی به‌منظور ایجاد سهولت در کمک‌رسانی وامداد و نیز سرعت عمل بخشیدن به تثبیت اوضاع […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert