بایگانی برچسب: تحلیل push over

مقایسه‌ ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های بتن آرمه تقویت شده با CFRP و GFRP

ارزیابی لرزه‌ای CFRP و GFRP

ارزیابی لرزه‌ای سازه با افزایش اهمیت ایمنی، ارزیابی لرزه‌ای سازه ها و پیشرفت در فعالیت‌های ساختمانی، تقویت، مقاوم‌سازی و  بهسازی سازه‌های موجود، بخش عظیمی از فعالیت‌های ساختمانی را به ویژه در کشورهای پیشرفته شامل می‌شود. ضعف در طراحی و اجرای سازه، تغییر کاربری و افزایش بارگذاری و عملکرد ضعیف سازه‌های بتن آرمه به دلیل افزایش سن […]

پیش نویس دستورالعمل طراحی لرزه‌ای اجزای بیمارستان ها بر اساس عملکرد

پیش نویس دستورالعمل طراحی لرزه‌ای اجزای بیمارستان ها بر اساس عملکرد (۸۶ صفحه) Download PDF

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398 با توجه به آموخته ها و مشاهدات میدانی زلزله های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمانهای فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. درحال حاضر، بخشی از آیین نامه های مربوط […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert