بایگانی برچسب: دور گسل

مقایسه طیف پاسخ زلزله های دور از گسل با طیف پاسخ حوزه نزدیک

در مباحث مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای بعد از زلزله همچنین مباحث تحلیل خطر توجه به تفاوت زلزله های حوزه ی نزدیک و حوزه ی دور از اهمیت بالایی برخوردار است. که این مهم اهمیت بررسی این دو ویژگی را ضروری می سازد. در مطالعات صورت گرفته مشاهده شده است که می توان به […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert