بایگانی برچسب: روکش بتنی

مقایسه مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتنی با روکش های بتنی، فولادی و FRP

مقایسه روکش بتن مسلح، فولادی و FRP جهت مقاوم‌سازی لرزه‌ای تیر و ستون‌‌های بتن مسلح

مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی هدف از بهسازی، بهبود رفتار و عملکرد اجزای سازه در برابر نیروهای ناشی از زلزله است. از معیارهای اصلی در یک طرح بهسازی لرزه‌ای می‌توان به مواردی همچون مراحل انجام مقاوم‌سازی، بازرسی از ساختمان و ارزیابی اولیه و کیفی، بازرسی کامل و مطالعات کمی و ارائه طرح مقاوم‌سازی اشاره کرد. شکست‌های برشی […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert