بایگانی برچسب: سازه بتنی

استفاده از سازه های فضاکار در مقاوم سازی لرزه ای سازه های بتنی موجود

امروزه با توجه به افزایش چشمگیر قیمت ساخت و ساز و نگاه سرمایه ای به ساختمان، تلاش مهندسان بر پایه افزایش عمر مفید ساختمان ها معطوف شده است تا ضمن کاهش آسیب در برابر بلایای طبیعی، پس از گذشت چند سال، فرسودگی باعث خرابی ساختمان نشود و مجبور به خراب کردن و هدر دادن کلیه […]

ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﻣﺮﮐﺐ در ﺑﻬﺴﺎزی ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از FRP ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ در اوﺳﻂ دﻫﻪ 80 ﻣﯿﻼدی در اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻮاد، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺒﻮده و در اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﻨﺎﯾﯽ، ﭼﻮﺑﯽ و ﻓﻮﻻدی ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ […]

مقاوم سازی سازه بتنی-پیش تنیدگی (2)

→قبلی 8-مراحل اجرای دالهای پس کشیده باروش چسبیده: 8-1-عوامل رشدسریع سیستم پس کشیدگی: سرعت بالای اجرا مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگی و زلزله سهولت ایجاد بیشترین خروج از مرکزیت در تاندونها افت نیروهای پیش تنیدگی ناشی از اصطحکاک 8-2- مفهوم کلی کار در سیستم Bonded استرندها را از درون غلافهای آلومینیومی یا پلاستیکی عبور […]

مقاوم سازی سازه بتنی-پیش تنیدگی (1)

 1- مفهوم پیش تنیدگی پیش تنیدگی روشی است برای مقاوم سازی بتن یا مواد دیگر که توسط رشته‌های فولادی با مقاومت بالا و یا میلگردها انجام می‌شود.کاربرد پیش تنیدگی در سازه‌های پارکینگ ها، ساختمان(آپارتمانها) و در دفاتر کار، دالهای بتنی روی زمین، پلها و ورزشگاه ها، حفاری‌های سنگ و خاک، تانکهای ذخیره آب و مواد […]

مقاوم سازی سازه بتن آرمه توسط بادبند

مقاوم سازی سازه بتنی به کمک بادبند

تاریخچه تحقیقات در سال 1980 سوگانا  و فوجی مارا تحقیقاتی در زمینه استفاده از بادبند خارجی بصورت آزمایشگاهی بروی چند نمونه و مقایسه آن با میانقاب های بنائی و بتنی  انجام دادند وبه نتایج رضایت بخشی در مورد سختی و اتلاف انرژی سازه رسیدند و از این روش برای مقاوم سازی مدرسه ای در ژاپن […]

کاربرد بادبند کمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

  بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی سازه 1 -مقدمه زلزله یکی از پدیدههای مخرب طبیعی است که تنها طی نیمه قرن اخیر خسارات جانی و مالی زیادی را به جا گذاشته است. کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان، طی این دوره دچار خسارات و عواقب ناشی از این […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert