بایگانی برچسب: سطح عملکرد

پیش نویس دستورالعمل طراحی لرزه‌ای اجزای بیمارستان ها بر اساس عملکرد

پیش نویس دستورالعمل طراحی لرزه‌ای اجزای بیمارستان ها بر اساس عملکرد (۸۶ صفحه) Download PDF

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398 با توجه به آموخته ها و مشاهدات میدانی زلزله های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمانهای فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. درحال حاضر، بخشی از آیین نامه های مربوط […]

دستورالعمل محافظت اجزای غیر سازه ای ساختمان در زلزله

دستورالعمل محافظت اجزای غیر سازه ای ساختمان در زلزله Introduction to Earthquake Protection of Non-Structural Elements in Buildings این دستورالعمل توسط موسسه ی GSDMA تدوین شده است و به محافظت لرزه ایی اجزا و عناصر غیر سازه ای ساختمان می پردازد. این دستورالعمل زبانی ساده و روان دارد و در کنار قواعداجرایی مفاهیم را به […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert