بایگانی برچسب: ضریب رفتار

ضریب رفتار (2)

نمودار-رفتار-واقعی

تحلیل استاتیکی غیرخطی(pushover): در این روش نیروها یا جابجایی های جانبی وارد بر مدل سازه به طور تدریجی افزایش داده شده و در هر گام کاهش سختی ناشی از المان ها با افت مقاومت در مفصل های پلاستیک منظور گردد. افزایش بارتا حدی ادامه می یابد که المانهای دیگر نیز جاری شوند در  تحلیل استاتیکی […]

ضریب رفتار

نحوه استخراج  ضریب رفتار   در هنگام وقوع زلزله ها سازه ها معمولا داری رفتار غیر خطی بوده و با تحمل تغییر شکل های غیرارتجاعی مقدار زیادی از انرژی زلزله را جذب می کنند. بنابراین سازه ها می توانند برای نیروی زلزله بسیار کمتر از نیروی لازم در حالت خطی طراحی گردند. اما سهولت و […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert