بایگانی برچسب: مقاوم‌سازی لرزه‌ای

ﺑﺮرﺳﯽ و مقاوم‌سازی لرزه‌ای شریان‌های ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺠﺎری ﻣﺪﻓﻮن ﺷﻬﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان)

  در ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ تکان‌ها و ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ می‌شوند ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﯽ برخوردارند اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ فعالیت‌های ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ نیروهای دروﻧﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ و شدتی ﮐﻪ دارﻧﺪ  عمده‌ترین ﻣﻨﺸﺄ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌روند. ﺑﺮ اﺳﺎس بررسی‌های انجام‌شده ، ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ به‌طور ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮏ […]

مقاوم سازی لرزه ای سازه توسط دیوار برشی فولادی

1-دیوار برشی دیوار برشی فولادی به دو شکل تقویت شده و تقویت نشده اجرا میگردد. در حالت تقویت شده هدف جلوگیری از کمانش قبل از تسلیم برشی است و در حالت تقویت نشده اجازه داده میشود که ورق کمانه کند و هدف این است که از ناحیه کشش قطری جهت حمل برش طبقه استفاده شود […]

بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی توسط میراگر ویسکوز

میراگر ویسکوز در قاب خمشی فولادی

  بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری ویژه با استفاده از میراگر ویسکوز   1-علت استفاده از میراگرها در روش های مرسوم، ساختمان با استفاده از ترکیبی از سختی و شکل پذیری و همچنین استهلاک انرژی در برابر زلزله از خود مقاومت نشان میدهد، مقدار میرایی در این ساختمان ها بسیار کم […]

بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP

مقاوم سازی ساختمان پیش ساخته بتنی

1.علت تقویت و بهسازی امروزه تقویت و بهسازی سازههای موجود بخش اعظم فعالیتهای ساختمانی را به ویژه در کشورهای پیشرفته تشکیل می‌دهد. وجود ضعف اولیه در طراحی و اجرا، تغییر کاربری برخی سازه ها و افزایش بارهای وارده و همچنین کاهش سطح عملکرد سازه های بتن مسلح به علت گذشت زمان و زوال بتن از […]

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات بتن آرمه تقویت شده با دستک فلزی

به دلایل گوناگون ممکن است سازه های موجود نیاز به بهسازی داشته باشند، این بهسازی، شامل احیاسازی سازه های آسیب دیده به وسیله ی یک زلزله یا عوامل دیگر، یا مقاوم سازی و تقویت یک سازه خسارت ندیده که با آیین نامه های بارگذاری و طراحی ویرایش قدیم یا حتی بدون کد، طراحی و ساخته […]

ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان

ترک دیوار ناشی از نیروی زلزله

ارزیابی عملکرد لرزه ای دیوارهای غیرسازه ای در ساختمان های میان مرتبه ی متعارف برخلاف عناصر سازه ای، بیشتر عناصر غیرسازه ای از جمله عناصر معماری در زلزله های خفیف تا متوسط نیز دچار آسیب میشوند.از جمله عناصر غیرسازه ای که بیشترین پتانسیل تخریب کلی ساختمان را دارد، دیوارهای پرکننده میباشد.خسارات وارده بردیوارها میتواند خطراتی […]

چگونگی مقابله با خطرات شدید زلزله در جهت کاهش خسارات احتمالی

زلزله

مقابله با خطرات زلزله و جهت کاهش خسارات 1.خطرات زلزله زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست اما می توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه، از اثرات این بلایا هر چه بیشتر کاست. بر اساس آمارهای بین لامللی در 27 سلا گذشته 3.6 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی در جهان جان […]

اهمیت ولزوم مقاوم سازی و بهسازی بناها در برابر زلزله

بهسازی لرزه ای

مقاوم سازی در برابر زلزله   1- وجوه مختلف بهسازی مقاوم سازی در علم نوین مهندسی عمران به معنای بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان ) در برابر نیروهای وارده است . امروزه از این اصـطلاح بیـشتر در مورد نیروی جانبی استفاده می شود . مقاوم سازی در مورد ساختمانهای از پیش ساخته شده کاربرد […]

مقاوم سازی بناهای تاریخی

مقاوم سازی بناهای تاریخی با ارتقای لرزه ای سازه ها گفتگو با رئیس گروه دینامیک سازه تجربی پژوهشکده مهندسی سازه بهسازی یا مقاوم سازی لرزه ای مجموعه ای از ضوابط، مقررات، روش ها و تکنیک هایی را شامل می شود که برای افزایش ایمنی لرزه ای ساختمان های موجود به کار گرفته می شوند. بسیاری […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert