بایگانی برچسب: مقاوم سازی ساختمان ها

کاهش تغییر مکان نسبی سازه ناشی از امواج لرزه ای

مقاوم سازی لرزه ای

1.خرابی های ناشی از زلزله راهکاری نوین به منظور کاهش تغییر مکان های نسبی ناشی از امواج لرزه ای درون صفحه در مجاورت عوارض توپوگرافی قائم زمین خرابی های ناشی از زلزله های اخیر، تاثیر شرایط ساختگاه و عوارض توپوگرافی بر شدت و وسعت خرابی ها را نشان میدهد. بررسی تاثیر این عوامل بر پاسخ […]

بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی توسط میراگر ویسکوز

میراگر ویسکوز در قاب خمشی فولادی

  بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی با شکل پذیری ویژه با استفاده از میراگر ویسکوز   1-علت استفاده از میراگرها در روش های مرسوم، ساختمان با استفاده از ترکیبی از سختی و شکل پذیری و همچنین استهلاک انرژی در برابر زلزله از خود مقاومت نشان میدهد، مقدار میرایی در این ساختمان ها بسیار کم […]

مهارهای بازویی در ساختمان های بلند

مهار در ساختمان بلند

علت استفاده از مهارهای بازویی در ساختمان های بلند   امروزه روند شهر نشینی بیش از هر زمان دیگر در حال افزایش بوده و ما به عنوان ساکنین شهرها مایل به حداقل پیمودن مسافت جهت رفتن به محل کار خود میباشیم. از این رو، تنها گزینهی موجود، حضور افراد در محلهایی با مساحت کم تا حد […]

ارزیابی و تحلیل سازه های چوبی مقاوم در برابر زلزله

سازه چوبی

ارزیابی و تحلیل سازه های چوبی  سازگار با محیط زیست و مقاوم در برابر زلزله 1.ضرورت استفاده از سازه چوبی مسکن و ایجاد سرپناه ارزان و مقاوم یکی از مهم ترین نیازهای جامعه بوده و رسـیدن بـه ایـن امـر در صـورت بررسی همه جانبـه مصـالح و بکـارگیری مناسـب علـوم مهندسی و بهینـه سـازی طـرحهـا و مصـالح […]

تاثیرCFRP بر خواص ظرفیت خمشی تیر مختلط

بررسی اثر ضخامت و طول پلیمرهای مسلح به فیبر کربن CFRP بر خواص ظرفیت خمشی تیر مختلط 1.معرفی و دلیل استفاده از  FRP در طی15 سلا گذشته انجمن راه و حمل و نقل آمریکا /AASHTO/و وزارت راه و ترابری دولت فدرال /FHWA/ برنامه هایشان را برای ارزیابی پل ها در هر شش ماه یکبار ارتقا […]

چگونگی مقابله با خطرات شدید زلزله در جهت کاهش خسارات احتمالی

زلزله

مقابله با خطرات زلزله و جهت کاهش خسارات 1.خطرات زلزله زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست اما می توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه سازی جامعه، از اثرات این بلایا هر چه بیشتر کاست. بر اساس آمارهای بین لامللی در 27 سلا گذشته 3.6 میلیون نفر بر اثر بلایای طبیعی در جهان جان […]

مقاوم سازی سازه های بتنی ژاپن

  مقاوم سازی سازه های بتنی ژاپن پس از آســیب شــدیدی که به ساختمان ها و بر اثر وقوع چند زلزله ی مخرب (مثل زلزله ی ١٩٧٨ کوبه و ١٩٨٩ لوماپریتا) وارد شــد، اهمیت بهسازی لرزه ای ســاختمان های موجود علی الخصوص ساختمان هایی که در مناطقُ پر جمعیت شهری قرار داشــتند روز به روزنمایان تر می شــد. از طرفی فشــار روانی ناشــی از این زمین لرزه ها مردم […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert