بایگانی برچسب: میانقاب

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398

دستور العمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب ، نشریه شماره 398 با توجه به آموخته ها و مشاهدات میدانی زلزله های گذشته، در بسیاری از موارد، وجود میانقاب در ساختمانهای فاقد عناصر لرزه بر مناسب، توانسته است ایمنی جانی ساکنین را تامین نماید. درحال حاضر، بخشی از آیین نامه های مربوط […]

بهسازی میانقاب های سازه ای

مقاوم-سازی-الیاف-frp-بهسازی

مقدمه در طول چند دهه اخیر مطالعات فراوانی به منظور توسعه سیستم های باربر جانبی صورت گرفته است. بر اساس تجربیات حاصل از زلزله های گذشته بسیاری از سیستم های سازه ای عملکرد مناسبی از خود نشان داده اند. با وجود پیشرفت های بدست آمده در بخش المان های سازه ای، مطالعات بسیار اندکی در […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert