بایگانی برچسب: CFRP

مقاوم سازی ساختمان های تخریب شده موجود در زلزله سرپل ذهاب

همه ساله زلزله های متعددی با بزرگای مختلف در کشورمان و به خصوص درمناطق با لرزه خیزی زیاد رخ می دهد که موجب خسارات و تلفات قابل توجهی می شود. اخیرا نیز در غرب کشور، استان کرمانشاه زمین لرزه ایی با بزرگای گشتاوری 7.3 در فاصله 10 کیلومتری ازگله و حدود 37 کیلومتری شمال غرب […]

بررسی عملکرد تیرهای فولادی تقویت شده با FRP تحت بارگذاری حرارتی

تیرهای فولادی

تیرهای فولادی تقویت شده توسط الیاف FRP امروزه استفاده از روش‌های جدید مقاوم‌سازی سازه‌ها با توجه به پیشرفت تکنولوژی و افزایش توجه به ایمن‌سازی سازه‌ها، کاربرد فراوانی دارند. از جمله این روش‌ها استفاده از کامپوزیت‌های پلیمرهای مسلح شده با الیاف (FRP) است. این کامپوزیت‌ها دارای مزایا بسیاری مانند مقاومت و مدول الاستیسیته بالا، خواص ضد […]

بررسی عملکرد ستون های بتن آرمه با کامپوزیت های FRP در بارگذاری جانبی

ستون های بتن آرمه با FRP

مقاوم سازی ستون های بتن آرمه با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ارتقای کیفیت زیرساختی ساختمان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است. ضعف و خرابی در دال‌ها، ستون های بتن آرمه ، تیرها و … تحت تأثیر عواملی مانند ضعف در اجرا یا طراحی، بالا رفتن سن سازه، تغییر کاربری و افزایش بارگذاری و یا […]

نوع الیاف FRP مصرفی در تقویت اتصالات سازه‌های بتن‌آرمه

تقویت اتصالات سازه‌های بتن‌آرمه

امروزه با شناخته شدن اهمیت تقویت و مقاوم‌سازی سازه در برابر زلزله و جلوگیری از خرابی سازه‌ها، روش‌های مقاوم‌سازی متعددی استفاده می‌شوند. رایج‌ترین این روش‌ها استفاده از کامپوزیت‌های FRP است که مزایای این روش به اختصار نام برده شده‌اند. مقاومت کششی و انعطاف‌پذیری بالا، خواص ضد خوردگی خوب، سختی مناسب، وزن سبک، نصب آسان و […]

بررسی رفتار خمشی دال بتن سبک سازه‌ای تقویت‌شده با الیاف کربن

دال بتن

مقاوم سازی دال بتن بر اثر عوامل متعددی نظیر خرابی‌های ناشی از خوردگی، کهولت سن سازه، خطاهای طراحی و اجرا، تغییر کاربری، ضعف آئین‌نامه قدیمی و .. ممکن است سازه‌های ساخته‌ شده و به خصوص دال بتن سازه ها فاقد مقاومت و شکل‌پذیری لازم در مقابل بارهای اعمالی باشند. لذا تقویت و مقاوم‌سازی سازه‌های مورد نظر […]

مقاوم سازی تیرهای بتنی I شکل با استفاده از کامپوزیت CFRP

مقاوم سازی تیرهای بتنی

مقدمه دلایل بسیاری در مراحل طراحی، اجرا و نگهداری موجب آسیب به اعضای سازه‌های بتنی شده که در پی آن امروزه سازه‌های زیربنایی متعددی به ترمیم و مقاوم‌سازی نیازمندند. ارائه یک طرح بهسازی و یا مقاوم سازی تیرهای بتنی و یا سایر اعضای سازه مستلزم مشخص نمودن نقاط ضعف و ارزیابی آسیب‌پذیری یک ساختمان در […]

تأثیر شکل مقطع بر عملکرد ستون بتنی محصورشده توسط کامپوزیت CFRP

ستون بتنی

مقاوم سازی ستون بتنی توسط FRP امروزه بسیاری از سازه‌ها به دلایل متفاوتی نظیر ضعف در طراحی و اجرا، تغییر کاربری و افزایش بارگذاری سازه، ضعف آیین‌نامه‌های قدیمی، افزایش تعداد طبقات و همینطور تأثیر عوامل محیطی مخرب آسیب‌دیده و نیاز به تقویت و مقاوم‌سازی دارند. در این بین از روش‌های متفاوتی جهت رسیدن به مقاومت […]

مقایسه‌ ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های بتن آرمه تقویت شده با CFRP و GFRP

ارزیابی لرزه‌ای CFRP و GFRP

ارزیابی لرزه‌ای سازه با افزایش اهمیت ایمنی، ارزیابی لرزه‌ای سازه ها و پیشرفت در فعالیت‌های ساختمانی، تقویت، مقاوم‌سازی و  بهسازی سازه‌های موجود، بخش عظیمی از فعالیت‌های ساختمانی را به ویژه در کشورهای پیشرفته شامل می‌شود. ضعف در طراحی و اجرای سازه، تغییر کاربری و افزایش بارگذاری و عملکرد ضعیف سازه‌های بتن آرمه به دلیل افزایش سن […]

ارزیابی عددی و آزمایشگاهی تیر های مقاوم شده در محل اتصال با CFRP

سازه‌های ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دچار آسیب ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ و یا ﺑﻬﺴﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ آسیب‌ها از دو ﺑﻌﺪ ﻣﺎده و ﺳﺎزه ﻣﻄﺮح می‌باشند. آﺳﯿﺐ ﻣﺎده در سازه‌های ﺑﺘﻨﯽ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻮﻻد و ﯾﺎ ﻓﺴﺎد و خرابی ﺑﺘﻦ ﻣﻄﺮح می‌شود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش‌های ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ […]

ارزیابی عددی المان محدود رفتار تیرورق های تقویت شده با CFRP

تیر-ورق-مشخصات-هندسی

ﺗﯿﺮ ورق ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﯿﻤﺮخ ﻫﺎی ﻧﻮرد ﺷﺪه از ورق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﺮورق زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﯿﺮ ورﻗﻬﺎ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭽﯽ ، ﭘﺮﭼﯽ و ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد. از آﻏﺎز […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert