بایگانی برچسب: sma

استفاده از میراگر لرزه‌ای در سازه

استفاده از میراگر لرزه‌ای در سازه

میراگر لرزه‌ای با توجه به زلزله‌های اخیر کشور و غیر مقاوم بودن بخش وسیعی از ساختمان‌های موجود در کشور و با توجه به اهمیت زیاد و مسئله مقاوم‌ سازی ساختمان‌ها در مقابل نیروهای لرزه‌ای و طراحی بهینه ساختمان‌ها در مقابل زلزله، بحث جدیدی که در سال‌های اخیر میان دانشمندان علوم ژئو تکنیک و مهندسین طراح سازه‌ها مطرح […]

مقاوم سازی با آلیاژهای حافظه دار شکلی (SMA)

آلیاژهای حافظه دار شکلی، یا به‌اختصار SMA ها، دسته­ ای از مصالح هستند که می‌توانند تغییرشکل های بزرگ (کرنش‌های بزرگ) را به 2 عملکرد (اثر) مختلف تحمل کرده و به حالت اولیه (بدون تغییر شکل پسماند) بازگردند: اثر حافظه شکل اثر ابرالاستیک   اولین مشاهدات مربوط به اثرات حافظه شکل در سال 1932 توسط چنگ […]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert