سیستمهای کاهش نویز

سیستم های کاهش نویز یا نویزگیر شرکت مقاوم سازی افزیر، محصولی وارداتی بوده و مناسب برای پل ها و انواع سازه ها است. سیستم های کاهش نویز یا نویزگیر شرکت افزیر توسط نیروهای مجرب و آموزش دیده باید نصب و اجرا شود. سیستم های کاهش نویز یا نویزگیر محصولی آب بند بوده و می‌تواند دوامی برابر با دوام سازه پل داشته باشد.