پارچه و الیاف کربن دو جهته ۳۰۰

کد محصول: BCW™300

AFZIR Bidirectional Carbon Wrap

BCW™300 الیاف کربن دو جهته می‌باشد که جهت اصلی فیبرها در آن در دو سو و در راستای صفر درجه و نود درجه قرار گرفته است. الیاف کربن دو جهته 300 گرم جزء الیاف‌های بسیار پرکاربرد در پروژه‌های مقاوم سازی با الیاف FRP محسوب می‌گردد. کامپوزیتهای کربنی که از فیبر کربن و عمدتاً از الیاف کربن ساخته می‌شوند، شبیه هر کامپوزیت دیگری شامل دو جزء است: رشته‌ها یا الیاف و چسب یا رزینمقاومت بالای الیاف کربن و همچنینن وزن سبک الیاف کربن دو جهته 300، باعث استفاده و کاربرد بیشتر الیاف کربن دو جهته در پروژه‌های مقاوم‌سازی شده است.

دریافت دیتاشیت دیتاشیت الیاف کربن دو جهته 300
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت الیاف کربن دو جهته 300