الیاف کربن دو جهته ۴۰۰

کد محصول: BCW™400

AFZIR Bidirectional Carbon Wrap

BCW™400 الیاف کربن دو جهته می باشد که جهت اصلی فیبرها در آن در دو سو و در راستای صفر درجه و نود درجه قرار گرفته است. الیاف کربن دو جهته جزء الیاف‌های بسیار پرکاربرد در پروژه‌های مقاوم سازی با الیاف FRP محسوب می‌گردد. کامپوزیت های کربنی که از فیبر کربن و عمدتاً از الیاف کربن ساخته می‌شوند، شبیه هر کامپوزیت دیگری شامل دو جزء است: رشته‌ها یا الیاف و چسب یا رزینمقاومت بالای الیاف کربن و همچنیننن وزن سبک الیاف کربن دو جهته 400، باعث استفاده و کاربرد بیشتر الیاف کربن دو جهته در پروژه‌های مقاوم‌سازی شده است.

دریافت دیتاشیت دیتاشیت الیاف کربن دو جهته 400
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت الیاف کربن دو جهته 400