پیوندزا برپایه اپوکسی

کد محصول: EPB™10025

AFZIR Epoxy Bonded

EPB™10025، چسب اپوکسی دو جزئی برای اتصال دائمی ‌بتن به بتن و بازسازی سازه‌ها در فضاهای داخلی و بیرونی ساختمان است. این محصول قبل و در حین سخت شدن مقداری رطوبت را تحمل می‌کند. ولی پس از سخت شدن در آب نامحلول است. قدرت چسبندگی نهایی آن به مراتب از مقاومت کششی بتن بیشتر است. این رزین فاقد جمع شدگی و انقباض است و هیچ تنشی را به بتن وارد نمی‌کند.

دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت پیوندزا بر پایه اپوکسی
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت پیوندزا بر پایه اپوکسی