ترمیم کننده بتن – ملات تعمیراتی پلیمری

کد محصول: ™PRM

AFZIR Polymer-modified Repair Mortar 
ترمیم کننده بتن یا ملات تعمیری بتن، ملاتی با مقاومتی برابر یا بیشتر از مقاومت بتن پایه و دارای خاصیت گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بتن است. از ملات تعمیراتی بتن برای ترمیم و تعمیر بتن در قسمت هایی که دچار آسیب و ضعف شده است مورد استفاده قرار میگیرد.

ملات ترمیمی بتن پایه پلیمری ™PRM، ملاتی دوجزئی است که شامل دو جزء پودر و مایع پلیمری بوده و پس از اجرا نیاز به عمل آوری زیادی ندارد. ملات تعمیراتی بتن پایه پلیمری دو جزئی، نسبت به ملات ترمیم کننده یک جزئی پایه سیمانی مشخصات مکانیکی بالایی داشته و کارایی و اجرای آن بسیار بهتر بوده و گیرش آن سریع تر می باشد.

با استفاده از ملات تعمیراتی پلیمری بتن ™PRM  قادر به ترمیم و تعمیر انواع آسیب های وارد شده به اعضای بتنی شامل آسیب های وارد شده ناشی از اجرا و بهره برداری و آسیب های وارد شده ناشی از شرایط محیطی مخرب هستیم.

ویژگی های ملات تعمیراتی پلیمری بتن ™PRM  به شرح زیر است:

  • گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بستر
  • مقاومت فشاری و خمشی بالا
  • ملاتی بدون انقباض به دلیل جلوگیری از ایجاد ترک های سطحی
  • اسلامپ مناسب با روش اجرا
  • به حداکثر رسیدن مقاومت در کمترین زمان
  • مقاوم در برابر شرایط محیطی مانند مواد خورنده و چرخه های انجماد
  • دارا بودن ضریب انبساط حرارتی نزدیک به بتن جهت جلوگیری از جدا شدن ملات ترمیمی از بتن بستر به دلیل انبساط ناشی از تغییر حرارت
  • سازگاری کامل با انواع بتن
دریافت دیتاشیت دانلود دیتاشیت ملات تعمیراتی پلیمری بتن
دریافت لیست قیمت استعلام لیست قیمت ملات تعمیراتی پلیمری بتن