ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل

بهسازی و مقاوم سازی پل های آسیب دیده

 بهسازی و مقاوم سازی پل های آسیب دیده

بهسازی و مقاوم سازی پلهای آسیب دیده

پل ها یکی از سازه های مهم و حساس و شریانهای حیاتی یک شهر می باشند. از این رو بررسی آسیب پذیری و تعمیر نقاط آسیب دیده آنها یکی از کارهای حساس می باشد. روش های مختلفی برای مقاوم سازی و ترمیم پل وجود دارد که شرکت افزیر با در اختیار داشتن مصالح و روش های نوین در این زمینه نیز خدمات می‌دهد.

ببسیاری از آسیب های پلهای مجاور رودخانه ها بر اساس جریان هیدرولیکی  اطراف پایه های آن هاست. برای جلوگیری از خرابی های هیدرولیکی در پل از پوشش و شیب ساحل ، اپی ها GROYNE ،خاکریز هاو دیوار های هادی BACK GUIDE استفاده میشود.

برای مقابله با پدیده آب شستگی در پایه های پل از سازه های کمکی،مقاطع هیدرولیکی ،رادیه و برید کمک گرفته میشود. خرابی های سازه ای میتواند ناشی از طراحی و محاسبات ،عدم کیفیت مصالح مصرفی ،بارگذاری بیش از حد طراحی ، ضعف های اجرایی ،تنش های بیش از حد و جابجایی های پی و پایه ها باشد. (رجوع شود به مقاله خرابی و ترمیم پل قدیمی غازیان)

 انواع مختلف پل ها بسته به سیستم سازه ای با استفاده از روش های زیر قابل تقویت و مقاوم سازی می‌باشند:
– استفاده از الیاف و نوارهای FRP برای تقویت تیرها، ستون ها و عرشه پل (مطابق با نشریه 345 FRP و …)
– استفاده از میلگرد FRP در مقاوم سازی پل
– استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)
– روشهای سنتی مقاوم سازی پلها شامل تقویت با بتن، فولاد و مواد کامپوزیتی طبق نشریه های طراحی

مقاوم سازی پل

مقاوم سازی پل

 

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

 

ترمیم پل

ترمیم پل

 

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

استفاده از انواع میراگرها و جداگرهای لرزه ای (Damper, Base Isolation)

 

بهسازی پل

بهسازی پل

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

ترمیم پل ׀ بهسازی پل ׀ مقاوم سازی پل
5 (100%) 6 votes