محاسبه و برآورد مقدار چسب کاشت میلگرد مورد نیاز به منظور مقاوم سازی المان های مختلف یک سازه بتنی ( فونداسیون، تیر، ستون یا دیوارهای برشی) از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. شرکت مقاوم سازی افزیر با هدف تسهیل فرآیند محاسبه مقدار چسب کاشت میلگرد و آرماتور مورد نیاز در بتن، ابزار محاسبه‌گر آنلاین زیر را طراحی نموده است که مقدار مورد نیاز چسب کاشت میلگرد را متناسب با شرایط اجرایی پروژه شما پیشنهاد می دهد.

  • برای مشاهده دیتاشیت و روش کاشت میلگرد به صفحه چسب کاشت میلگرد مراجعه کنید.
  • توجه فرمایید با انتخاب اندازه “قطر میلگرد“، مقادیر “قطر حفره” و “عمق کاشت” به صورت پیشنهادی وارد می شوند سپس با کلیک روی دکمه “حساب کن”، میزان چسب کاشت میلگرد به صورت خودکار و به شکل مقادیر حجمی و وزنی محاسبه می‌شود.
جدول پیشنهادی عمق کاشت و قطر حفره میلگرد

قطر میلگرد (mm)

عمق کاشت (mm)

قطر حفره (mm)

۸

۱۲

۸۵

۱۰

۱۴

۹۰

۱۲

۱۸

۱۱۰

۱۴

۲۰

۱۳۰

۱۶

۲۲

۱۴۰

۱۸

۲۴

۱۶۰

۲۰

۲۶

۱۸۰

۲۵

۳۰

۲۲۰

۲۸

۳۶

۲۸۰

۳۲

۴۰

۳۱۰

۴۰

۵۰

۳۵۰

۵۰

۶۰

۴۰۰

“قطر میلگرد” را انتخاب کنید.

“تعداد کاشت” میلگرد را وارد کنید.

“قطر حفره” را وارد کنید.

“عمق کاشت” را وارد کنید.

“قطر میلگرد” را انتخاب کنید.

“تعداد کاشت” میلگرد را وارد کنید.

“قطر حفره” را وارد کنید.

“عمق کاشت” را وارد کنید.

داده های ورودی

قطر میلگرد (mm)

تعداد کاشت

قطر حفره (mm)

عمق کاشت (mm)

نتیجه محاسبه

حجمی(L)

وزنی (Kg)

نتیجه محاسبه

حجمی(L)

وزنی (Kg)