دسته: افزیر و جامعه نظام مهندسی ساختمان

مسئولیت‌های مهندس ناظر ساختمان

مسئولیت‌های مهندس ناظر ساختمان

خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، بر اساس قانون ارجاع کار و پس از انعقاد قرارد فیما بین مالک و ناظر و تایید برگ شروع به عملیات توسط ناظر، آغاز می گردد.  نظارت مهندس ناظر ساختمان بر عملیات اجرائی ساختمان ” نظارت مستمر” می باشد. در موارد مشتمل بر حضور 4 ناظر از چهار رشته، نظارت [...]

مسئولیت‌های مهندس محاسب و طراح ساختمان

مسئولیت‌های مهندس محاسب و طراح ساختمان

مهندس محاسب همان طور که از نام او مشخص است وظیفه‌ی محاسبه بارهای وارد بر سازه، محاسبه ابعاد المان های مختلف ساختمانی و ارائه‌ی نقشه های اجرایی، محاسبه و بررسی نیاز به اجرای سازه نگهبان و ارائه جزییات آن و … را برعهده دارد.پس از تهیه نقشه های معماری ساختمان است که کار اصلی مهندس [...]

مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان

مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان

عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرا ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل کننده می باشد. کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی به عنوان [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert