ضرورت انتخاب یک سیستم و راهکار مناسب جهت مقاوم سازی سازه ها و همچنین ترمیم بتن بسیار حائز اهمیت می باشد. اهمیت این موضوع زمانی دو چندان می شود که انتخاب نامناسب یک سیستم مقاوم سازی نه تنها اثر بخش نبوده بلکه می تواند تاثیر منفی بر عملکرد سازه مقاوم سازی شده داشته باشد. در بخش سیستم های مقاوم سازی انواع سیستم های مورد استفاده توسط کارشناسان فنی شرکت افزیر شامل سیستم های کامپوزیت FRP، سیستم های ترمیم بتن معرفی شده است. این سیستم ها به منظور ترمیم و مقاوم سازی انواع سازه ها شامل ساختمان های مسکونی و اداری، پل ها و تونل ها، مخازن و لوله های نفت و گاز و … مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش راهکارهای مقاوم سازی مراحل ترمیم و مقاوم سازی انواع سازه ها متناسب با نوع آسیب دیدگی مورد بحث قرار گرفته است. مسایلی همچون افزایش ظرفیت باربری المان های سازه ای همچون تیر و ستون، ترمیم و مقاوم سازی المان های دارای پوسیدگی و کرمو شدگی، لاینینگ مخازن و… در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

5/5 - (12 امتیاز)