مقاوم سازی سازه

نقص در طراحی و اجرای سازه، تغییر در کاربری آن در کنار تغییر استاندارهای طراحی و … می‌تواند نیاز به مقاوم سازی را سبب شود. متخصصین شرکت مقاوم سازی افزیر متناسب با شرایط حاکم بر پروژه‌ها، راهکار بهینه طرح تقویت سازه مطابق با آئین‌نامه‌های معتبر همراه با برآورد زمانی و مالی اجرای طرح را ارائه می‌دهند.

مقاوم سازی با FRP

شرکت مقاوم سازی افزیر به عنوان شرکت پیشگام در حوزه مقاوم سازی سازه، ارائه دهده خدمات تخصصی در حوزه مقاوم سازی با کامپوزیت FRP شامل ارائه طرح تقویت، تامین مصالح FRP (انواع الیاف، چسب، رزین و …)، نصب و اجرای FRP، نظارت بر اجرای طرح، کنترل کیفیت و آزمایش‌های تخصصی نظیر تست Pull Off می‌باشد.

شبکه دانش مقاوم سازی افزیر بستری مناسب برای دریافت جدیدترین و بروزترین اطلاعات در حوزه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای انواع سازه ها می‌باشد. با استفاده از امکانات موجود در شبکه دانش، دسترسی به آئین‌نامه‌ها، مقالات، کتب، اخبار، نرم افزارهای تخصصی و ویدئوهای آموزشی فراهم گردیده است.