دسته: ویدئوها

مراحل کاشت میلگرد

مراحل کاشت میلگرد

کاشت میلگرد دارای مراحل مختلفی می‌باشد که با رعایت کردن و اجرای صحیح می‌توان یک کاشت میلگرد اصولی را انجام داد. کاشت میلگرد باید به صورتی انجام پذیرد که در صورت انجام تست کشش، میلگرد به کشش افتاده ولی از درون بتن بیرون کشیده نشود.در یک کاشت میلگرد اصولی باید مراحل زیر انجام شود: 1-تعیین [...]

اجرای FRP دورپیچ ستون

اجرای FRP دورپیچ ستون

ستون‌ها از اعضا بسیار مهم در سازه هستند، که در برخی از مواقع مانند افزایش طبقات، اجرای کنسول، مقاومت کم بتن و … نسبت به طراحی اولیه دارای کمبود مقاومت هستند و نیاز به مقاوم‌سازی و تقویت دارند.روش‌های مقاوم‌سازی مختلفی برای ستون‌های ضعیف مانند ژاکت فولادی،ژاکت بتنی و FRP  استفاده می‌شوند. استفاده از ژاکت فولادی [...]

تست Pull-Off

تست Pull-Off

یکی از آزمایش‌های که برای اطمینان از درست اجراشدن عملیات FRPانجام می‌شد آزمودن پول اف می‌باشدکه در این روش دالی‌ها را با استفاده از چسب‌های مخصوص به سطح الیاف چسبانده می‌شود سپس با استفاده از دستگاه پول اف دالی‌ها را از سطح جدا می‌کنند سپس عددی که  دستگاه پول اف نشان می‌دهد را با  مقدار [...]

مقاوم سازی سازه‌های دریایی با استفاده از مصالح FRP

مقاوم سازی سازه‌های دریایی با استفاده از مصالح FRP

سازه‌های دریایی به دلیل قرارگیری در محیط‌های خورنده و در تماس بودن با آب قرار دارد. زمانی که در بتن در مجاورت آب قرار دارد سبب می‌شود ph آب را بالا می‌برد در نتیجه با گذر زمان ژل سیمانی بتن از بین رفته و سبب می‌شود پوشش بتنی جدا شود و یون کلر به داخل [...]

مقاوم‌سازی دیوار بنایی 

مقاوم‌سازی دیوار بنایی 

دیوارهای بنایی دارای سختی ابتدایی بسیار زیاد می‌باشند ولی به علت ترد شکن بود، سریعاً ترک‌خورده و شاهد کاهش شدید در سختی دیوارهایی بنایی هستیم. در زلزله‌های اخیر مشخص‌شده است که دیوارهای بنایی عملکرد مناسب نداشته و نیاز به مقاوم‌سازی و تقویت دارد. روش‌های مقاوم‌سازی دیوارهای بنایی بسیار گسترده و مختلف می‌باشد مانند استفاده از [...]

ترمیم و تقویت پل با FRP

ترمیم و تقویت پل با FRP

پل‌ها به دلایلی از قبیل هزینه ساخت زیاد، اهمیت در حمل‌ونقل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و در صورت فروریختن سبب می‌شود راه دسترسی به بسیاری از نقاط و حتی خیابان‌های فرعی (به دلیل حجم زیاد آوار) بسته شود. پل‌ها نیز به دلیل این موضوع که در معرض بسیاری از مخرب  مانند سیکل یخ‌زدگی در زمستان، [...]

اجرای FRP جهت مقاوم سازی دیوار بنایی

اجرای FRP جهت مقاوم سازی دیوار بنایی

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت فراوانی بر روی اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ سازه‌های ﺑﻨﺎﯾﯽ غیرمسلح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از تکنیک‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﻮﯾﺖ انجام‌شده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺮﺷﯽ اﯾﻦ سازه‌ها اﺳﺘﻔﺎده از میله‌های ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻼت ﻫﺎی آﻫﮑﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در سال‌های اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ورقه‌ها ، ﻧﻮارﻫﺎ و تسمه‌های  کامپوزیت‌های ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert