مقاوم سازی ساختمان: انواع راهکارها

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت، سبک سازی، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم سازی ساختمان ها و سازه های بتنی و فولادی در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است، این امر سبب شده است که تعداد زیادی شرکت مقاوم سازی امروزه در امر بهسازی لرزه ای سازه ها و تقویت سازه ها در برابر زلزله فعالیت ‌کنند.

هدف از بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها بهبود عملکرد اجزاء سازه است. مقاوم سازی به مجموعه تمهیداتی گفته می شود که قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در سازه ایجاد می کنند که سازه قبل از انجام مقاوم سازی قادر به انجام آن ها به طور کامل نبوده است.

مقاوم‌ سازی ساختمان در علم مهندسی عمران به مفهوم بالا بردن مقاومت یک سازه در برابر نیروهای وارده است. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می‌شود. از دیدگاه علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نیست. چرا که منظور از اصطلاح «مقاومت‌سازی» به‌طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزاء در برابر نیروی زلزله است. به همین دلیل اصطلاح «بهسازی» و در حالت خاص برای نیروی زلزله، «بهسازی لرزه‌ای» اصطلاح درست‌ تری است. به طور کلی مقاوم سازی زیر مجموعه بهسازی لرزه ای و یکی از روش های آن میباشد.

مقاوم سازی وظیفه کیست؟ چه ساختمانهایی نیاز به مقاوم سازی دارند؟ روش انجام مقاوم سازی چیست؟ هزینه انجام مقاوم سازی چقدر است؟ نتایج مقاوم سازی تا چه حد قابل اطمینان است؟ آیین نامه های طراحی مقاوم سازی کدام است؟ طرحهای مقاوم سازی چه نتایجی در بر دارد؟ و …، اینها همه سوالاتی هستند که به ذهن هر کسی خطور می کند و این نوشته سعی می کنده به تمامی سوالات شما در مورد مقاوم سازی پاسخ دهد.

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه و مهندسی زلزله موجب شده است تا برای بهسازی و مقاوم سازی ساختمان و سازه در سالهای اخیر از روشهای نوین و مصالح جدیدی بهره گرفته شود که در میان این فناوری ها، FRP (مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان، FRP را باید مصالح هزاره سوم نامید که در جدیدی را در پیش روی مهندسان سازه و ساختمان و نیز شرکت های مقاوم سازی (Strongtie و افزیر) گشوده است.

 در مقایسه با ساختن یک سازه‌ جدید، تقویت سازه موجود حتی می‌تواند پیچیده تر باشد؛ زیرا شرایط سازه ای از قبل ثابت شده است. علاوه بر این همواره دسترسی به نواحی که نیاز به تقویت سازه دارند ساده نیست.

 روش‌های سنتی استفاده شده به عنوان تکنیک های تقویت ساختمان در برابر زلزله و بارهای ثقلی مرده و زنده، نظیر انواع مختلف پوشش های های مسلح (نظیر ژاکت فولادی و ژاکت بتنی)، شاتکریت، کابل‌های پس تنیدگی قرار گرفته در خارج از سازه و استفاده از صفحات و ورق های فولادی مقید شده به سازه، معمولاً نیاز به فضای زیادی دارند و اغلب در برابر شرایط محیطی نیز آسیب پذیر  می‌باشند.

مطالعات مورد نیاز در این زمینه، علل الخصوص برآورد و تخمین آسیب پذیری سازه ها و ارائه راهکار برای مقاوم سازی و تقویت سازه ها جهت برآورده ساختن ضوابط موجود در آیین نامه های بارگذاری و زلزله کنونی که ساختمان موجود، مقاومت کافی در برابر نیروهای وارده ثقلی و زلزله را ندارد؛ یکی از مهمترین کارهای شرکت مقاوم سازی افزیـــر می‌باشد.

برای مقاوم سازی ساختمان هایی که قرار است تغییر کاربری بدهند یا طبقات سازه ای آن قرار است افزایش پیدا کند؛ باید توجه داشت که بارهای زنده، ضریب اهمیت ساختمان و همچنین سطح عملکرد ساختمان تغییر پیدا می‌کند در نتیجه نیاز به طراحی مجدد سازه و تعیین سطح عملکرد آن توسط شرکت مقاوم سازی می‌باشد.

همچنین  مقاوم سازی ساختمان هایی که اعضای سازه ای آن شبیه تیرها، ستون ها و سقف ها دچار خوردگی و پوسیدگی شده باشند؛ یا ساختمان هایی که در اثر ضعف سازه ای، ترکهایی در سازه های بتنی و یا ترکها و اعوجاج و لهیدگی در المان‌ها و جوش سازه های فولادی مشاهده می‌گردد را می‌توان با روشهای مقاوم سازی ارائه شده توسط شرکت مقاوم سازی افزیر تقویت کرد.

ساختمان هایی که در حین ساخت خطاهای اجرایی باعث بروز ضعف سازه ای در آنها شده است، نظیر کیفیت و اجرای نامناسب بتن ریزی، عدم کارگذاری دقیق میلگرد در اجزای سازه ای در ساختمان‌های بتنی، مقاومت پایین بتن و استفاده از مصالح نامرغوب در سازه های بتن آرمه و عدم جوشکاری نامناسب و غیر قابل قبول در سازه های فولادی را نیز  میتوان با روشهای مختلف مقاوم سازی کرد.

1.مقاوم سازی با استفاده از روش های سنتی

روش های سنتی مقاوم سازی و بهسازی سازه های فولادی و بتن آرمه می‌تواند شامل تقویت خارجی عضو سازه ای با فولاد معمولی یا پیش‌تنیده، افزایش سطح مقطع عضو بتنی به روش بتن پاشی و شاتکریت و اتصال قطعات پیش ساخته و چسباندن ورق های فولادی باشد.

1.1   افزایش ابعاد تیر، ستون و فونداسیون (ژاکت بتنی یا فلزی)

تقویت اعضا و اجزای بتنی با استفاده از روکش بتنی و یا فولادی، سبب افزایش مقاومت فشاری، برشی و همچین تامین محصور شدگی جهت افزایش شکل پذیری یا پیوستگی بتن و آرماتور می‌شود. با این روش مقاوم سازی می‌توان ظرفیت برشی، فشاری و محصور شدگی ستونها، دیوارها، دال ها و تیرها را تامین کرد و بدین ترتیب ظرفیت باربری آنها در مقابل بارهای جانبی زلزله و قائم ثقلی نیز افزایش می‌یابد.

 

بهسازی و افزایش ظرفیت باربری ستون با ژاکت فولادی - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ستون بتنی با ژاکت فولادی

1.2   پس کشیدگی یا پیش تنیدگی

تکنینک پس کشیدگی یا پیش تنیدگی یکی از روش های مقاوم سازی سنتی است که برای پیش تنیده کردن سازه های بتنی مسلح بکار می‌رود. عمل کشش، ظرفیت باربری فعال عضو را بلافاصله بالا برده و سبب تقویت سازه حاضر می‌گردد.

1.3   دیوار برشی

در روش مقاوم سازی الحاق دیوار برشی به سازه بتنی یا فولادی می‌توان سختی سازه را تغییر داده و علاوه بر بالا بردن ظرفیت تحمل بارهای ثقلی، ظرفیت تحمل بارهای جانبی ناشی از زلزله را نیز افزایش داد.

 

افزایش ظرفیت باربری و سختی جانبی با دیوار برشی بتنی - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ساختمان با افزودن دیوار برشی بتنی

1.4   بادبند

اضافه نمودن مهاربند فولادی برای مقاوم سازی ساختمان بتنی، افزایش سختی، کاهش نیاز به شکل پذیری و افزایش مقاومت برشی سیستم را به همراه خواهد داشت. عموماً استفاده از سیستم های مهاربندی واگرا (EBF) در مقاوم سازی و تقویت ساختمان های بتنی به دلیل پر هزینه بودن و مشکلات موجود در اجرا و تأمین جزییات تیر پیوند مرسوم نمی‌باشد اما انواع سیستم های مهاربندی همگرا می توانند در این نوع بهسازی و تقویت سازه های بتنی و فولادی مورد توجه قرار گیرند.

 

افزایش ظرفیت باربری و سختی جانبی ساختمان با افزودن مهارند - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ساختمان با افزودن مهاربند فولادی

1.5   شاتکریت بتنی دیوار

یکی از روش های مقاوم سازی دیوارها استفاده از شاتکریت بتنی و مسلح نمودن دیوار بتنی یا بنایی می‌باشد که در مقاوم سازی ساختمان به صورت کلی تاثیر زیادی دارد. در این روش ابتدا یک شبکه میلگرد به طور صحیح و مهاربندی شده بر روی دیوار قرار می گیرد و سپس با استفاده از دستگاه شاتکریت عملیات بتن پاشی صورت می گیرد.

این پوشش بتنی علاوه بر ایجاد انسجام مناسب در دیوار، مقاومت و شکل پذیری درون صفحه و برون صفحه را نیز افزایش می‌دهد. یکی دیگر از مزیت‌های این روش مقاوم سازی سنتی در این است که شبکه میلگرد ایجاد شده بر سطح دیوار به همراه بتن پاشیده شده همانند یک لایه بتن مسلح بوده و باعث بهبود رفتار لرزه ای دیوار (دیوار بتنی یا دیوار بنایی) در برابر زلزله می شود.

1.6   مقاوم سازی سقف بتنی با استفاده از ورق های فولادی

یکی از روش های کنترل خیز سازه و افزایش سختی، مقاومت و یکپارچگی کف ها و سقف های بتنی، استفاده از صفحات و ورق های فولادی است. این ورق ها باید به صورت صحیح به سقف متصل و مهار شوند و فضای بین سقف و ورق با گروت یا مصالح بر پایه اپوکسی پر شوند تا ضمن چسبندگی کافی، عملکرد لرزه ای در برابر زلزله و انتقال بار مناسبی را از خود بر جای بگذارند.

1.7   مقاوم سازی ستون ها و تیرهای بتنی با صفحه های فولادی

محصور سازی اجزای سازه های بتنی نظیر تیرها و ستونهای بتنی با استفاده از پروفیل ها و ورق های فولادی، یکی دیگر از روشهای موثر افزایش مقاومت و تقویت سازه های بتنی در برابر زلزله می‌باشد. این روش مقاوم سازی در برابر زلزله در مقایسه با روش افزایش ابعاد این برتری را دارد که ابعاد مقطع را زیاد افزایش نمی‌دهد ولی برای افزایش سختی مقطع جهت کنترل برش باید تمهیدات خاصی صورت پذیرد. همچنین این روش برای مقاوم سازی سازه های بتنی با اجزای مقاومت خیلی پایین بسیار مناسب می‌باشد.

1.8   افزایش ظرفیت برشی ستون با استفاده از دستک برشی

در اتصال مستقیم دالها به ستون، تنش برشی ناشی از برش سوراخ کننده یک تنش مهم است. اگر برای مقابله با برش سوراخ کننده ظرفیت برشی بالاتری مورد نیاز باشد اغلب از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

 • افزایش بعد و مقطع ستون
 • اتصال دستک های برشی فولادی به ستون با استفاده از دتایل و رزین مخصوص

در این روش مقاوم سازی با استفاده از تسمه های فولادی که در محل اتصال تیر به ستون (برش حداکثر) در فواصل منظم نصب و یا سفت کردن بست فولادی پس کشیده شده‌اند، ظرفیت برشی افزیش می یابد.

1.9   مقاوم سازی اتصالات

اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی بتنی مسلح  به علت قرارگیری اتصال تحت تنش های رفت و برگشتی زلزله جزء بحرانی ترین نقاط در عملکرد قاب بتن مسلح خمشی می‌باشد. لذا اصلاح عملکرد گره اتصال و مقاوم سازی آن باعث بهبود عملکرد کل سیستم و مقاوم سازی کل ساختمان خواهد شد. روشهای متنوعی برای تقویت اتصالات به شرح زیر موجود می‌باشد که با توجه به معیارهای مختلف یک یا ترکیبی از آنها برای بهبود عملکرد اتصال و تقویت آن در برابر زلزله انتخاب  می‌شود:

 • تزریق رزین اپوکسی در ژاکت فولادی اتصالات بتنی
 • استفاده از طوق های پیش تنیده X شکل
 • مقاوم سازی و تقویت اتصالات با استفاده از FRP
 • نصب جاکت ورق فولادی در اتصالات بتنی
 • ایجاد قفس فولادی در اتصالات بتنی
 • پیش تنیدگی اتصالا
 • ایجاد ژاکت بتنی در اتصالات

1.10  مقاوم سازی برای انتقال برش بین اعضا

وقتی بار متحرک از روی درز عبور می کند انتقال مناسب برش بین دالها و یا سایر اعضای سازه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. قابلیت یک درز در انتقال برش از یک طرف به طرف دیگر برای عملکرد دال بسیار مهم است. انتقال نامناسب بار موارد زیر را به همراه خواهد داشت:

 • تغییر شکل های زیاد که باعث بروز پدیده پمپاژ خاک زیر دال خواهد شد.
 • از بین رفتن تکیه گاه زیر دال که منجر به شکست آن خواهد شد.

شرکت مقاوم سازی افزیر با استفاده از روش‌های زیر اقدام به مقاوم سازی و  پایدار سازی برای انتقال برش می‌کند:

 • میله برشی
 • انتقال برش با ایجاد سوراخ
 • شیار اره شده با میله انتقال برش
 • طره های انتقال برش یک در میان
 • ورق لولایی
 • درزگیری و گروت ریزی زیر دال

2.مقاوم سازی ساختمان  با استفاده از FRP

با ایجاد تکنولوژی کامپوزیت های پلیمری FRP در روند پروژهای مقاوم سازی سازه های بتنی و فلزی بهبود حاصل شد و نقاط ضعف سیستم مقاوم سازی با ورق های فولادی و بتن را رفع نمود درسال های اخیر با ایجاد تکنیک های جدیدی در تولید کامپوزیت FRP از قبیل کامپوزیت های مختلط (هیبرید) و کامپوزیت های پیش تنیده کاربری آنها توسعه یافته است. مقید کردن اعضای بتنی به وسیله مواد  FRP باعث افزایش مقاومت خمشی این اعضا می گردد. و همچنین نرمی و سرویس پذیری این اعضا را نیز می توان به این روش افزایش داد.

 

افزایش ظرفیت باربری و تقویت خمشی تیر بتنی با FRP - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی تیر بتنی با الیاق FRP

 

در زیر به بررسی قسمت های مختلف ساختمان که با استفاده از روش نوین FRP می توان آن ها را مقاوم سازی کرد میپردازیم:

2.1   تیر بتنی

مقاوم سازی تیر بتنی با FRP مصالح و الیاف FRP در طی 3-4 روز به 3 برابر مقاومت کششی فولاد می رسند، از این رو با توجه به اینکه الیاف FRP مقاومت کششی بسیار بالایی نسبت به ورقه های فولادی دارند، اتصال FRP به ناحیه کششی بتن در تیر بتنی سبب افزایش ظرفیت خمشی مقطع خواهد شد.

عوامل متعددی مانند ابعاد مقطع تیر بتنی، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و میلگرد FRP مورد استفاده و همچنین مقاومت بتن موجود، در میزان افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی با استفاده از سیستم های FRP دخیل می باشند. در ادبیات فنی این افزایش مقاومت از 10 تا 160 درصد گزارش شده است

مزایای روش مقاوم‌ سازی تیر بتنی با FRP

 • افزایش مقاومت خمشی تیر
 • افزایش مقاوم برشی تیر
 • افزایش شکل پذیری تیر
 • افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام و عمر
 • کنترل عرض ترک
 • ضخامت کم ورقه های FRP و عدم تغیر قابل توجه در ابعاد تیر
 • سهولت در اجرا
 • هزینه پایین نسبت به روش های مرسوم دیگر
 • ترمیم ناشی از خوردگی

حال سوال اینجاست انواع روش های مقاوم سازی تیرهای بتنی به چه صورت انجام میگیرد؟
برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به مقاوم سازی تیرهای بتنی

2.2   تیر فولادی

در سازه های فولادی که تیرها  وظیفه تحمل بارهای وارده از کف سازه و انتقال آن ها به ستون ها را بر عهده دارند. در صورتی که تیر فولادی بنابر هر علتی ظرفیت خمشی کافی برای تحمل بار ها را نداشته باشد نیاز به مقاوم سازی پیدا میکند.
همانند تقویت تیر بتنی، تیر فولادی را نیز می توان با چسباندن FRP به قسمتی از مقطع که تحت کشش قرار می گیرد تقویت نمود. بدین ترتیب می توان با تقویت بال تحتانی تیر فولادی دو سر مفصل مطابق شکل زیر آن را تقویت نمود. همچنین برای تیر های دو سر گیردار و یا تیرهایی که در قابهای چند دهانه استفاده می شوند، می توان با تقویت بال تحتانی بوسیله FRP در میانه طول عضو و نیز بال فوقانی در نواحی نزدیک تکیه گاه، اقدام به تقویت خمشی عضو نمود.

مزایای روش مقاوم‌ سازی تیر فولادی با FRP

 • به حداقل رسیدن مشکلات اجرایی به دلیل وزن بسیار کم الیاف FRP
 • انعطاف پذیری بالای الیاف FRP
 • افزایش ظرفیت خمشی تیرهای فولادی
 • به تاخیر انداختن کمانش موضعی بال تیر
 • ضخامت کم ورقه های FRPو عدم تغیر قابل توجه در ابعاد تیر
 • هزینه پایین نسبت به روش های مرسوم دیگر

برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به تقویت خمشی تیرهای فولادی با FRP

2.3   ستون بتنی

هنگامی که ستون تحت بارهای لرزه ای قرار می گیرد، مسئله ظرفیت جذب انرژی و شکل پذیری ستون اهمیت می یابد که استفاده از الیاف FRP ضمن افزایش ظرفیت برشی ستون، مد گسیختگی آن را از حالت برشی به خمشی تغییر داده و شکل پذیری را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

با افزایش میزان بار وارده بر ستون، بتن تمایل دارد در جهت عمود بر جهت اعمال بار از هم باز شود. محصور کردن عرضی بتن با پوشش FRP (دور پیچ کردن) توسط افزودن لایه هایی از الیاف شیشه و کربن مقاومت نهایی ستون را تا 2 برابر افزایش می دهد و البته تاثیر مهم تر این الیاف در افزایش 5 برابری در ظرفیت تغییر شکل بتن است.

در این روش قرارگیری الیاف در امتداد عمود بر محور طولی عضو به صورت دورپیچ کامل، سبب ایجاد محصورشدگی انفعالی (Passive) در عضو می گردد. از این رو FRP تا زمان بارگذاری و رخداد تغییرشکل های عرضی در ستون بتنی موجود منفعل بوده و تحت تنش قرار نگرفته و تاثیری در باربری عضو ندارد. بدین سبب اجرا و نصب استاندارد و اطمینان از چسبندگی کامل بین بتن و FRP در این روش مقاوم سازی بسیار حائز اهمیت می باشد.

مزایا و خصوصیات مقاوم‌ سازی ستون بتنی با FRP

 • افزایش مقاومت خمشی ستون
 • افزایش مقاومت برشی ستون
 • افزایش مقاومت فشاری ستون
 • افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • افزایش دوام و عمر
 • کنترل گسترش ترک و عرض ترک
 • ضخامت کم ورقه های FRP و عدم تغیر قابل توجه در ابعاد تیر
 • سهولت در اجرا
 • هزینه پایین نسبت به روش های مرسوم دیگر
 • افزایش شکل پذیری

برای اطلاعات بیشتر در مورد مقاوم سازی ستون های بتنی اینجا را کلیک کنید.

افزایش ظرفیت باربری ستون بتنی با FRP - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف FRP

 

2.4 ستون فولادی

ستون ها اجزایی از ساختمان های فولادی هستند که قسمت  اعظم نیروی وارد بر آن ها به صورت فشاری می باشد و اغلب به صورت عمود بر سطح زمین میباشند. عمده خرابی موجود در ستون های فولادی شامل کمانش موضعی، کمانش کلی و گسیختگی در محل درزها و وصله ها می باشد.

استفاده از روکش FRP در مقاطع بسته همانند مقاوم سازی ستون های بتنی می باشد که در آن الیاف به طور دورپیچ ستون های فولادی را محصور می کند و باعث افزایش مقاومت فشاری آن ها میگردد. این امر هم چنین باعث افزایش شکل پذیری اعضا تحت ترکیب نیرو های محوری و خمشی میشود.

مزایای مقاوم سازی ستون فولادی با FRP

 • قابلیت افزایش مقاومت محوری، برشی و خمشی ستون
 • افزایش شکل پذیری و قابلیت جابه جایی نسبی نهایی بیشتر
 • کمترین افزایش در ابعاد پایه در بین روش ها مشابه
 • سرعت بالای مقاوم سازی بدون توقف بهره برداری از سازه

2.5   دال بتنی

مقاوم سازی دال بتنی با FRP به منظور افزایش ظرفیت باربری دال، افزایش مقاومت دال در برابر خوردگی، کمبود مقاومت فشاری بتن، افزایش مقاومت خمشی، برشی و… بطور موضعی انجام می‌شود. دال ها عملا وظیفه تحمل بارهای قائم را دارند ولی چون عملکرد دیافراگم افقی نیز دارند، باید با اعضای مقاوم جانبی سازه اتصال داشته و از سختی و مقاومت کافی برخوردار باشند.

برای مقاوم سازی دال بتنی با FRP، مصالح مرکب FRP را می‌توان بصورت نوارها و یا صفحاتی بر روی سطوح تحت کشش برای افزایش مقاومت خمشی اجرا نمود. دال یک طرفه با تکیه گاه ساده را می توان با چسباندن نوارها یا صفحات FRP در سطوح تحتانی آنها و در راستای طولی، مقاوم سازی نمود. در دال دو طرفه مقاوم سازی با نوارهای FRP  در هر دو جهت صورت گیرد.

البته اگر دال دارای تکیه گاه گیردار باشد، نوارهای FRP را باید در قسمت فوقانی دال نیز اجرا نمود. همچنین تقویت و بهسازی دال بتنی با FRP به منظور افزایش ظرفیت برشی پانچ دال بتنی در اطراف ستون ها، و تقویت مناطق اطراف بازشو ها انجام می شود.

استفاده از ورق های CFRP در ناحیه کششی اتصال دال می‌تواند تشکیل و گسیختگی ترک های برشی را بوسیله افزایش مقاومت خمشی دال در مجاورت ستون به تعویق اندازد و در نتیجه باعث بهبود مقاومت برشی دو طرفه اتصال گردد. در مقاوم سازی دال با FRP به دلیل ضخامت کم ورقه های FRP (حدود 05/0 اینچ یا 3/1 میلی متر)، ورقه ها براحتی می توانند تحت پوشش کف پنهان شوند و همچنین کاهش هزینه ها و اقتصادی بودن این روش باعث برتری آن نسبت به روش های معمول دیگر می باشد.

مقاوم سازی دال بتن آرمه با مصالح FRP - مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی دال بتنی با FRP

 

مزایا و خصوصیات مقاوم سازی دال بتنی با FRP

 • افزایش مقاومت خمشی دال¬های یک طرفه
 • افزایش مقاومت خمشی دال¬های دو طرفه
 • تقویت و افزایش مقاومت برشی
 • افزایش سختی و کاهش خیز در بارهای سرویس
 • افزایش شکل پذیری
 • ترمیم و تقویت ناشی از خوردگی
 • افزایش مقاومت در برابر خوردگی
 • صرفه اقتصادی نسبت به روش های معمول
 • سهولت در اجرا

2.6   دیوار بتنی

لایه های مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر از جنس الیاف شیشه و یا کربن، راه‌حلی ایده‌آل برای تعمیر و مقاوم سازی دیوار بتنی، بنایی غیرمسلح، آجری و جان‌پناه محسوب می‌شوند. از جمله المان های سازه ای که قابل مقاوم سازی ساختمان به کمک مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر هستند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دیوارهای برشی بتنی مسلح
 • دیوارهای بتنی غیر مسلح
 • دیوارهای بنایی

 

افزایش ظرفیت باربری خمشی و برشی دیوار بتنی با FRP-مقاوم سازی ساختمان
مقاوم سازی دیوار بتنی با FRP

 

مزایا و خصوصیات مقاوم سازی دیوار بتنی  با   FRP

 • افزایش مقاومت خمشی و برشی دیوارها
 • حداکثر افزایش ضخامت دیوار به میزان 5 میلی‌متر
 • سبکی و افزایش حداقلی وزن دیوار
 • افزایش مقاومت کل دیوار حتی درصورت پوشاندن سطح کوچکی از آن
 • عمل‌کرد آب‌بندی
 • کاهش بسیار زیاد نرخ خوردگی دیوار
 • قابلیت اتصال مناسب به انواع دیوار اعم از بتنی، آجری و …
 • عدم نیاز به هم پوشانی زیاد و در نتیجه ارزان تر بودن این روش

2.7   اتصالات بتنی

با تقویت و مقاوم سازی اتصالات بتنی با frp می‌توان ظرفیت خمشی و همچنین ظرفیت برشی اتصال ساختمان را افزایش داد. به علت دورگیری، بکارگیری این روش میزان شکل‌پذیری اتصال را نیز افزایش می‌دهد. با استفاده از frp   می‌توان بدون افزایش ابعاد اتصال، مقاومت آن را افزایش داد. استفاده از تقویت اتصال بتنی با frp  ، نسبت به روکش فولادی ارجحتر است، زیرا تقویت اتصال با frp  بر خلاف فولاد دچارخوردگی نمی‌شود و می‌تواند در مقابل خوردگی اسیدها، بازها و مواد مهاجم مشابه در دامنه وسیعی از دما مقاومت کنند.

 در نتیجه نیاز به سیستم های حفاظت از خوردگی نمی‌باشد و آماده کردن سطوح اعضا قبل از مقاوم سازی اتصال بتنی با FRP و نگهداری از آنها بعد از نصب، آسانتر از ورق فولادی است. لازم به ذکر است که در استفاده از FRP بر خلاف روش مقاوم سازی با روکش بتنی نیاز به افزایش ابعاد اتصال و عملیات ساختمانی پر حجم نمی‌باشد.

بدلیل وجود میلگرد داخلی در مقطع اتصال، این نوع مهاربندی تنها در صورتی می‌تواند استفاده شود که عرض ورق و یا نوارFRP کم باشد تا در سوراخ های ایجاد شده بین دو میلگرد داخل دیوار بتواند قرار گیرد. اغلب روش های مرسوم، بر روی روش هایی متمرکز شده اند که به همین صورت انتهایFRP مهاربندی شده است.

نتایج و تجربیات نشان داده است که این نوع مهاربندی عملکرد خوبی دارد و سوراخ های ایجاد شده را نیز باید پس از قرار گرفتن FRP، مجدداً با ملات اپوکسی پر کرد. برای پر کردن این سوراخ ها ملات سیمان مناسب نیست زیرا افت سیمان سبب تأثیر منفی بر مقاومت مهاربندی FRP می‌گردد.

2.8   فونداسیون و پداستال

شرایط محیطی بسیار نامطلوب در معادن، پالایشگاه‌ ها و مناطق سواحلی و دریایی سبب خوردگی آرماتور و ایجاد ترک در بتن فونداسیون می‌گردد. در برخی موارد حتی طراحی نامناسب که در آن مقدار المان های تقویتی لحاظ نشده است نیز باید به این مشکلات اضافه گردد. در همه این موارد، محصولات کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر، راهکاری ایده ‌آل جهت مقاوم سازی فونداسیون‌ و پداستال محسوب می‌گردد. محصول کامپوزیت پلیمری PileLaminateTM شرکت افزیر به تازگی ارائه شده‌است می‌تواند همه این مشکلات را در زمانی کوتاه و بدون ایجاد اختلال در بهره‌ برداری، حل کند.

مزایا و ویژگی های مقاوم سازی فونداسیون‌ و پداستال با استفاده از FRP

 • افزایش مقاومت محوری و برشی فونداسیون
 • عمل‌کرد به عنوان مانعی برای نفوذ رطوبت و اکسیژن به فونداسیون و پداستال و در نتیجه کاهش شدید خوردگی
 • تغییر ابعاد فونداسیون نزدیک صفر
 • اجرای سریع و بدون ایجاد اختلال در بهره‌برداری
 • ضخامت کم الیاف FRP سبب نازک بودن ورق های کامپوزیت FRP (در حد میلی‌متر) شده و باعث می‌گردد آنها فضای اضافه اشغال نکند.
 • قیمت مناسب مصالح کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر سبب فروش بالای آن در ایران و سایر کشورها، در سالهای اخیر شده است.
 • مصالح کامپوزیت پلیمری FRP دارای وزن پایینی بوده و چگالی مصالح و ورق های FRP حاصل کم می باشد.
 • مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بالای مصالح کامپوزیت پلیمری FRP
 • اتصال ورق FRP به سطوح مختلف بتن و آهن خوب بوده و همپوشانی آن زیاد نیست. که سبب پایین آمدن قیمت مصالح کامپوزیت پلیمری FRP می‌گردد.
 • حمل و نقل آسان بدلیل وزن پایین مصالح کامپوزیت پلیمری FRP

 

افزایش ظرفیت باربری و بهسازی پایه ستون و پد استال با FRP
مقاوم سازی پایه ستون و پد استال با FRP

2.9   ساختمان پیش ساخته بتنی

ساختمان های پیش ساخته بتنی با هدف افزایش سرعت ساخت و ساز و انبوه سازی، سال هاست که مورد توجه کشورهای مختلف قرار دارند. رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی و کاهش زمان برگشت سرمایه سرمایه­ گذاران و عواملی از این قبیل باعث شده اند تا ضرورت ایجاد تحول در شیوههای سنتی صنعت ساختمان روز به ­روز بیشتر شود.

به دلیل اینکه قطعات این ساختمان ها در کارخانه ساخته شده و سپس به محل اجرا حمل می‌گردند، دارای کنترل کیفیت بهتری نسبت به ساختمان های بتنی درجا می‌باشند. با این‌ حال پس از گذشت مدتی، این ساختمان‌ها نیز دچار انواع خوردگی، ترک، پوسته‌ پوسته شدن و حتی از بین رفتن عایق رطوبتی یا حرارتی می‌گردند.

 باتوجه به این موارد، استفاده از روشی نوین و کارآمد و اقتصادی برای حفظ عمل‌کرد ساختمان‌های بتنی پیش ساخته، امری ضروری است. در روش مقاوم سازی ساختمان پیش ساخته بتنی به کمک محصولات کامپوزیت پلیمری FRP شرکت افزیر، علاوه بر افزایش مقاومت سازه، از خوردگی های بعدی نیز جلوگیری می‌شوند.

مزایای مقاوم سازی ساختمان پیش ساخته بتنی با استفاده از  FRP

 • افزایش ظرفیت سازه‌ای حتی بیشتر از ساختمان سالم
 • جلوگیری از خوردگی و فرسودگی بتن و فولاد
 • اجرای سریع و آسان
 • وزن کم
 • حمل ایمن و آسان به دلیل سبک وزنی
 • اتصال ورق FRP به سطوح مختلف بتن و آهن خوب بوده و همپوشانی آن زیاد نیست. که سبب پایین آمدن قیمت مصالح کامپوزیت پلیمری FRP می‌گردد.

بیشتر بدانید:


3.معایب روش های سنتی مقاوم سازی

 1.  هزینه بالا
 2. کاربری سخت
 3. خطر خوردگی و پوسیدگی در ورقهای فولادی
 4. غیر انعطاف پذیری
 5. تغییر در وزن اجزاء سازه و در نتیجه تغییر فرکانس طبیعی عضو سازه ای
 6. تغییر سختی کلی سازه
 7. مشکلات سنگینی مصالح و نصب و حمل و نقل مصالح

محققان پیوسته به دنبال روش های نوین مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی در مقابل زلزله و حوادث طبیعی هستند و این علم روز به روز در حال پیشرفت و گسترش می باشد.

 

18 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی
4.7 (94.87%) 39 vote[s]
به اشتراک بگذارید:

56 دیدگاه برای “18 روش مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

 1. علی حیدری گفته:

  با عرض سلام و خسته نباشید و با تشکر از مطالب مفیدتون
  همانطور که مستحضرید در قاب های خمشی فولادی اتصالات هستند که نقش محوری در تحمل و انتقال بار زلزله به شالوده کار میکند اما شما در این مطلب فقط به مقاوم سازی اتصالات در سازه های بتنی اشاره کرده بودین.
  سوالی که داشتم این هست ک آیا توی سازه های فولادی اتصالات مقاوم سازی نمیشه؟؟؟
  ممنون و متشکر

 2. محسن پورمحمدیان گفته:

  سلام خیلی ممنون از مطالب مفیدتون.من مقاله ای باید تهیه کنم در مورد مقاوم سازی سازه های بتنی و فولادی با استفاده از ورق های فولادی.
  شما در این مقاله خیلی سطحی و گذارا این مطلبو بررسی کردین.
  خواستم ببینم امکانش هست منبعی معرفی کنید برای اطلاعات بیشتر در این زمینه؟؟

 3. جواد ساداتی گفته:

  سلام و درود
  شما فقط درباره ی مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی در برابر زلزله توضیح دادید ولی در ایران بافت های فرسوده و ساختمان های بنایی نیز به وفور یافت می شود و درباره ی روش مقاوم سازی با FRP که روشی به صرفه است نیز توضیح دادید می خواستم بدونم آیا می توان با روش FRP ساختمان های بنایی را نیز مقاوم سازی کرد یا خیر؟
  با تشکر از شما

 4. مجتبی همتی گفته:

  سلام
  میدانیم که الیاف frp دارای انواع گوناگونی است مثل الیاف کربن،شیشه و…اما شما توی مقالتون اشاره ای به تفاوت هایی که این الیاف در مقاوم سازی قسمت های مختلف یک سازه میتوانند داشته باشند اشاره نکردین میخواستم ببینم ایا تفاوت دارند اصلا یا خیر؟
  ممنون.

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام و ممنون از توجه و دقت نظر جنابعالی
   بله درست میفرمایید که الیاف FRP دارای جنس های مختلفی می باشد. این که در هر پروژه ای از جه نوع الیافی استفاده شود بسته به پروژه مورد نظر و هدف از بهسازی و مقدار کمبود مقاومت آن پروژه دارد و از قبل نمیتوان برای همه ی پروژه ها نسخه ای پیچید. هم چنین ذکر این نکته لازم است که این که از چند لایه الیاف و از چه نوع الیافی استفاده شود نیاز به طراحی دارد.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به انواع الیاف FRP و طراحی سیستم های FRP

 5. مرتضی زینعلی گفته:

  سلام
  در مقاله ای میخوندم که یکی از روش های مقابله با فرو ریزش ساختمان های فولادی در زلزله استفاده از میان قابهاست.میخواستم بدونم نحوه عملی این روش چگونست و آیا روش مناسبی هست یا خیر؟؟

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   بله فرمایش شما کاملا درست هستش و یکی از انواع روش های مقاوم سازی ساختمان های فولادی و هم چنین بتنی افزودن میان قابها میباشد که البته افزودن میان قاب محدودیت های معماری زیادی ایجاد میکند و بسته به هر پروژه ای میتواند مناسب و یا نامناسب تشخیص داده شود.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به انواع روش های متداول مقاوم سازی ساختمان

 6. محسن محمدی گفته:

  یا سلام و عرض تشکر برای مطالب بسیار مفید و کاربردی شما
  بنده به دنبال منبعی هستم در رابطه با روش های مقاوم سازی فونداسیون هم به روش های قدیمی و روش های نوین مثل FRP
  و این که هرکدام از روش های به چه شکلی اجرا میشه و مزایا و معایبش چیست؟
  ممنون از سایت بسیار خوبتون

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   مبحث مقاوم سازی فونداسیون مبحث بسیار گسترده ای است که در این مقاله اشاره ای جزئی و سطحی به آن شده است.
   از روش های مقاوم سازی فونداسیون می توان به افزایش ابعاد پی،مقاوم سازی با کابل های پیش تنیده و …اشاره کرد.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیده به مقاوم سازی مقاوم سازی فونداسیون

 7. حمید گفته:

  سلام خیلی ممنون از مطالب مفیدتون
  برای انجام طرح مقاوم سازی و کنترل از چه آیین نامه ای استفاده میشود؟
  طراحی به صورت دستی انجام میشود و یا نرم افزار خاصی برای طراحی وجود دارد؟؟

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   برای ارائه طرح مقاوم سازی و کنترل آیین نامه های مختلفی وجود دارد.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنیده به آیین نامه ها
   طراحی هم به صورت دستی و هم با نرم افزار امکان پذیر است که در حال حاضر نرم افزارهای شرکت SIKA و S&P جزو بهترین ها هستند.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به نرم افزارهای طراحی FRP

  • valizadeh گفته:

   سلام و درود
   برای طراحی مقاوم سازی با مصالح FRP می توانید از راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان­ های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345) استفاده کنید. و برای دریافت این نشریه روی دانلود کلیک کنید.

 8. بهزاد اکبری گفته:

  با سلام و احترام یکی از مشکلاتی که در مقاوم سازی سازه ها خصوصا سازه های بتن آرمه وجود دارد مقاوم سازی بازشوها میباشد.
  سوالی که ازتون دارم اینه ک چه راهکاری برای مقاوم سازی بازشوها در دال های بتن آرمه و دیوار های برشی بتن آرمه وجود دارد؟
  خیلی ممنون از توجهتون

 9. رضا گفته:

  سلام
  راهکارهای مقاوم سازی در ساختمان های بتنی و فولادی بیان شده است ولی مهمترین بخش ساختمان یعنی فونداسیون در این مقاله بیان نشده است! برای همین می خواستم بدونم چه روش هایی برای مقاوم سازی فونداسیون ها وجود دارد؟
  با تشکر

 10. مریم گفته:

  سلام از مطالب مفیدتون نهایت تشکر را دارم می خواستم بدونم آیا بادبند کمانش ناپذیر داریم و آیا در صورت وجود می توان از آن در ساختمان های بتنی استفاده کرد؟

 11. علی سلیمانی گفته:

  با سلام و عرض تشکر بابت مطالب علمی و مفیدتون
  میخواستم ببینم در مقاوم سازی با FRP هر المان مصالح مخصوص به خودش را دارد یا این که میشه مثلا برای مقاوم سازی هم تیر و هم ستون از الیاف کربنی استفاده کرد؟؟؟
  ممنون

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   این که در هر المانی از چه نوعی از الیاف استفاده بشود و مقدار و ضخامت آن چقدر باشد همگی نیاز به طراحی دارد و نمیشود یک نسخه یکسان برای همه پروژه ها پیجید.
   برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به الیاف FRP و طراحی سیستم FRP

 12. نیما نجاتی گفته:

  سلام می خواستم بدونم آیا الیاف FRP فقط در مقاوم سازی ساختمان ها کاربرد دارد و یا اینکه می توان برای مقاوم سازی و بهسازی سازه های مهم و ویژه مثل پل ها و یا مخازن نیز می شود از آنها استفاده کرد. با تشکر

 13. مرتضی گفته:

  سلام
  در مقاله ای که در مورد انواع راهکار های مقاوم سازی با الیاف پلیمری بود خواندم که در حالت معمولی مقاوم سازی با FRP از بیشتر ظرفیت FRPها استفاده نمیشود و اگر قصد استفاده از کل ظرفیت آن ها را داریم بهتر است که از سیستم FRP پیش تنیده استفاده کنیم؟؟
  میخواستم بدونم آیا این حرف درسته و اگر درسته منظور از FRP پیش تنیده چیست؟

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   فرموده ی شما کاملا دسرت هست و برای استفاده از تمامی ظرفیت ورق های پلیمری یا به اختصار FRP می توان آن ها را به صورت پس کششی یا پیش تنیده استفاده کرد.
   برای اطلاع از نحوه پیش تنیده کردن ورق ها و صفحات FRP و نحوه ی استفاده از آن ها و هم چنین چگونگی عملیات اجرایی FRP به بخش سیستم های پس کششی FRP مراجعه کنید.

 14. علی سندانی گفته:

  با عرض سلام و وقت بخیر ممنون از مطالب ارزندتون
  در این نوشته شما به راهکارها و انواع روش های متداول مقاوم سازی اشاره کردین اما اشاره ای نکردین که ما یا به طور کلی سازه ها چه زمانی نیاز به مقاوم سازی پیدا می کنند؟
  با تشکر

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   اتفاقات زیادی موجب میشود سازه های ما نیاز به طرح مقاوم سازی و بهسازی عملکردی داشته باشند برای مثال از عواملی که میتوان موجب نیاز به طرح و اجرای مقاوم سازی شوذ میتوان به طراحی و محاسبات غلط مهندس محاسب، افزایش بارهای وارد بر سازه، خوردگی در اعضای بتن آرمه و …
   برای اطلاعات بیشتر به مقاوم سازی ساختمان ها مراجعه کنید

 15. احسان گفته:

  درود
  حداقل میزان مقاومت بتن باید چه مقدار باشد تا بتوان سیستم FRP را روی آن اجرایی کرد و اگر از میزان حداقل مقاومت بتن مقاومت کمتری داشته باشد باید چیکار کرد؟ مثلا حالتی باشد که نتوان آنرا خراب کرد ولی چگونه می توان با این مقاومت کم با مقاوم سازی را انجام داد؟

 16. مهدی احسان گفته:

  سلام
  می خواستم بدونم راه حل های مقاوم سازی پی و فونداسیون به چه شکلی است و از چه روش هایی استفاده می شود؟
  ممنون از کمکتون

 17. محمد محمدی گفته:

  با عرض سلام و خسته نباشد و ممنون از مطالب مفیدتون
  سوالی که ازتون داشتم این هست که اگر سازه ای با الیاف FRP مقاوم سازی شود همانند روش های غیر مخرب که برای ارزیابی سازه های بتنی وجود دارد روشی هست که این الیاف را مورد ارزیابی قرار دهد یا خیر؟

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   بله همان طور که استحضار دارید یکی از روش های اثبات کارآمد بودن یک روش قبولی آن روش در تست ها و آزمایشاتی است که پس از اجرای آن روش بر روی قطعات انجام میشود.
   مصالح FRP هم از این قاعده مستثنی نیستند. برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به تست های FRP

 18. سجاد ذاکری گفته:

  سلام
  آیا با استفاده از الیاف و مصالح FRP مخازن سوختی و یا آب مثل پتروشیمی ها و یا منبع های آب شهری نیز می توان بخاطر محیط های مرطوب و یا اسیدی و بازی می توان مقاوم سازی انجام داد یا خیر؟

  • valizadeh گفته:

   سلام و درود
   بله برای مقاوم سازی مخازن پتروشیمی و مخازن آب از الیاف FRP استفاده می شود و در اکثر مواقع برای مقاوم سازی الیاف FRP بر دیواره بیرونی مخازن اجرا می شود تا با درصد رطوبت کمتر در تماس باشد و یا در معرض اسید و باز قرار نگیرد ولی اگر اجبار به اجرای مقاوم سازی مخازن مواد پتروشیمی که حالت اسید یا باز دارند باشد می توان از الیاف شیشه با مقاوم شیمیایی بالا یا همان C – Glass استفاده می شود. و برای داشتن اطلاعات بیشتر در زمینه مقاوم سازی مخازن بتنی و فولادی می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:
   مقاوم سازی مخازن فولادی
   مقاوم سازی مخزن بتنی

 19. حسینی گفته:

  سلام خدمت مهندسین گرامی
  می خواستم بدونم روش مقاوم سازی با سیستم الیاف FRP که برای مقاوم سازی سازه های بتنی مورد استفاده است آیا می توان از این سیستم برای مقاوم سازی سازه های فولادی نیز استفاده کرد؟ برای مثال می توان از این سیستم برای مقاوم سازی تیرهای فولادی استفاده کرد؟

  • valizadeh گفته:

   سلام و درود
   سیستم های FRP روشی است برای مقاوم سازی اجزا سازه ای که مقاومت نهایی آنها از مقاومت مجاز کمتر است. که در این روش برای افزایش مقاوم اجزا سازه از حالت دورپیچ اجزا برای مهار نیروهای وارده به آن استفاده می شود که از سیستم های FRP بیشتر برای مهار نیروهای برشی و خمشی بهره می برند حال این نیروهای می توانند در سازه های بتنی و یا سازه های فولادی ایجاد شوند که می توان با استفاده از الیاف FRP مقاوم سازی ساختمان را اجرا کرد.
   و بطور مثال برای بررسی این مطلب می توانید به مقاوم سازی تیر های فولادی با الیاف شیشه GFRP مراجعه کنید تا اطلاعاتات بیشتری کسب کنید.

  • valizadeh گفته:

   با سلام و درود
   بله برای مقاوم سازی مخازن شیمیایی نیز میتوان از الیاف FRP استفاده کرد که برای اینکار از الیاف C – glass و یا الیاف A – glass استفاده می کنند و حتی میتوان از الیاف آرامید نیز بخاطر مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی و نامحلول بودن در آنها می توان از آن استفاده کرد. و برای اطلاعات بیشتر از نحوه مقاوم سازی می توانید به نشریه 345 مراجعه کنید

 20. حمید گفته:

  سلام
  برای مقاوم سازی سازه در مقابل برش و یا خمش از چه نوع الیافی باید استفاده کنیم و برای مقاوم سازی چند لایه باید الیاف استفاده شود؟
  لطفا کامل توضیح دهید؟

  • valizadeh گفته:

   برای مقاوم سازی دیوارهای برشی و یا اعضای با بار برشی از الیاف یک جهته استفاده می شود و برای بارهای خمشی از الیاف دو جهته بیشترین بهره برداری خواهد ولی جنس الیاف کربن یا شیشه و یا آرامید و یا هیبریدی باشد این به نوع سازه میزان تنش وارد بر آن و محیط سطح مقاوم سازی و خصوصیات مدنظر در طراحی آنها را مشخص می کند. و میزان حجم رزین مورد استفاده و تعداد لایه های الیاف FRP نیز به میزان مورد محاسبه در دفترچه محاسبات بستگی دارد که در واقع تابعی است از مقدار تنش وارده به سازه یا همان تعداد لایه های الیاف و جنس الیاف و میزان جذب رزین توسط الیاف ها.
   برای اطلاعات بیشتر می توانید به نشریه 345 مراجعه کنید.

 21. نوروزی گفته:

  سلام وقتتون بخیر
  برای مقاوم سازی ساختمانی که مقاومت بتن آن کمتر از مقاومت طراحی به دست آمده است چه روشی را پیشنهاد میکنید؟؟
  ساختمان مسکونی 6 طبقه

  • jalayi گفته:

   با سلام و احترام
   روش های مقاوم سازی ساختمان انواع مختلفی دارد اما بهترین گزینه برای مشکلی که شما در پروژه تان با آن رو به رو هستید افزایش ظرفیت و مقاوم سازی با استفاده از FRP است.
   برای اطلاعات بیشتر به صفحه مقاوم سازی با FRP مراجعه کنید.

  • امیر محمد بنایی گفته:

   با سلام و احترام
   برای تقویت برشی تیر با الیاف FRP ، الیاف را به صورت مایل و یا قائم (عمود در راستای جهت ترک های برشی) به طرفین تیر نصب می گردد

 22. ایوب گفته:

  با سلام…ببخشید ستون های فلزی خونم از سقف بیسن سانتی متر زده بیرون…برای این که در برابر زلزله مقاوم باشه باید چی کار کنم. ممنون میشم راهنماییم کنید. با تشکر

  • امیر محمد بنایی گفته:

   با سلام و احترام
   شما می توانید برای مشاوره و کسب اطلاعات در زمینه مقاوم سازی با شرکت مقاوم سازی افزیر تماس حاصل فرمایید
   02188655696

  • امیر محمد بنایی گفته:

   با سلام و احترام
   مقاوم سازی ساختمان به شرایط نوع سازه که بتنی ، فولادی و یا مصالح فولادی باشد بستگی دارد و اینکه چه روش و مقداری برای انجام مقاوم سازی استفاده می گردد نیز بستگی دارد شما میتوانید برای کسب اطلاعات دقیق تر با شرکت مقاوم سازی افزیر تماس حاصل فرمایید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert