خانهپروژه های مقاوم سازی – مطالعات موردی

در این بخش پروژه های انجام شده در شرکت مقاوم سازی افزیر و مطالعات موردی مقاوم سازی، ترمیم و تقویت سازه ها و سایر سیستم‌ها معرفی می‌شوند. برای این این منظور در ابتدا پروژه مورد نظر معرفی شده و نیاز‌های آن مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه راهکار ترمیم و مقاوم سازی در قالب سیستم های انحصاری شرکت افزیر متناسب با نیاز پروژه پیشنهاد می‌گردد.

5/5 - (6 امتیاز)