نحوه شکست برشی تیرهای بتن آرمه تحت اثر بارهای وارده

ماهیت ترد و ناگهانی شکست برشی باعث شده است در سازه های مقاوم در برابر زلزله یکی از مهمترین الزامات، بکارگیری تدابیری برای دوری از انهدام برشی باشد. از آنجا که شکست برشی تیر وستون همراه با ایجاد ترک های مورب در کل ارتفاع تیر یا ستون خواهد بود لذا در مقاوم سازی تیرها و ستون های بتن آرمه در برابر برش لازم است کل ارتفاع آنها مقاوم سازی شود.

شکست های برشی ترد هستند و منجر به کاهش سریع مقاومت جانبی پایه می گردند. تیر های کوتاه با جزئیات آرماتوربندی عرضی قدیمی بویژه به شکست برشی آسیب پذیرند، در حالیکه برای یک بار جانبی داده شده مقاومت خمشی موجود معمولا خیلی بیشتر از مقاومت برشی می باشد. تیر های بتن آرمه ساختمان ها به دلایل مختلفی ممکن است در اثر برش آسیب پذیر باشند،

مهمترین این علت ها عبارتند از :

  • ناکافی بودن خاموت ها
  • کوتاه بودن ارتفاع تیرها
  • کمتر بودن ظرفیت برشی اولیه مقطع از نیروی برشی وارد بر آن در هنگام زلزله و نهایتا کاهش ظرفیت برشی مقطع در هنگام زلزله می شود.

 

شرح ویدیو شکست برشی تیر بتن مسلح

زمانیکه توسط بازوی هیدرولیکی به تیر نیروی فشاری وارد می شود طبق تحلیل سازه ای در بخش فوقانی تیر (بخش بالای خط محور نرمال تیر) نیروی فشاری را تحمل کرده و بخش تحتانی تیر ( بخش پایینی خط محور نرمال تیر) نیروی کششی وارد می شود.

تیر به میزان توان خود تنش های وارده ی برشی و محوری را تحمل می کند تا زمانیکه این تنش ها از میزان مجاز طراحی شده گذر کند. با گذر تنش ها از میزان مجاز طراحی شده ترک در تیر مشاهده می شود و با افزایش بار وارده تنش وارده به تیر نیز افزایش میابد تا جاییکه تیر به ظرفیت نهایی گسیختگی رسیده و تیر گسیخته می شود.

به اشتراک بگذارید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert