آیین نامه‌ها

ردیف عنوان دانلود فایل
1 آیین نامه بتن ایران (آبا)
2 راهنمای بهسازی لرزه­ ای پل­ ها (نشریه 511)
3 آیین­ نامه تعمیر سازه­ های بتنی (ACI 546R-96)
4 دستورالعمل بهسازی لرزه­ ای ساختمان­ های موجود (نشریه 360)
5 راهنمای طراحی و اجرای بتن مسلح به میلگردهای FRP یا (ACI-440.1R-06)
6 دستورالعمل بهسازی لرزه ­ای ساختمان­ های بنایی غیرمسلح موجود (نشریه 376)
7 راهنمای طراحی و اجرای روش­ های تقویت خارجی سازه­ های بتنی به کمک FRP یا (ACI 440.2R-02)
8 راهنمای روش­ های آزمایش مصالح FRP به کاررفته در تسلیح و تقویت سازه­ های بتنی یا (ACI 440.3R-04)
9 راهنمای طراحی و اجرای سازه ­های بتنی مسلح به میلگردهای FRP یا (Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars)
10 راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان­ های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP (نشریه 345)
11 آیین­ نامه طراحی سازه­ های بتنی مسلح با FRP کانادا (Reinforcing Concrete Structures with Fibre Reinforced Polymers)
12 شورای ملی تحقیقات ایتالیا: راهنمای طراحی و اجرای سازه­ های ساخته­ شده با اجزای FRP پالترود شده یا (NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY Guide for the Design and Construction of Structures made of FRP Pultruded Elements)
13 فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 251)
14 راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان ها موجود و جزِییات اجرایی (نشریه 524)
15 دستورالعمل ارزیابی لرزه ای سریع ساختمان های موجود (نشریه 364)
16 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی موجود (نشریه 363-1)
17 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ساختمان های بتنی موجود (نشریه 2-363)
18 راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی موجود (نشریه 363-3)
19 راهنمای طراحی و اجرای سیستم جداساز لرزه ای در ساختمان ها (نشریه 523)
20 تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه 361)
21 آیین نامه بتن آمریکا (ACI 318-14)
22 راهنمای طراحی و اجرای روش­ های تقویت خارجی سازه­ های بتنی به کمک FRP یا (ACI 440.2R-08)
23 راهنمای طراحی و اجرای سازه­ های بتنی مسلح به میلگردهای FRP یا (ACI 440.1R-15)
24 ارزیابی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان های موجود (ASCE 41-13)
25 روش های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (FEMA 547)
26 راهنمای طراحی و اجرای روش­ های تقویت خارجی سازه­ های بتنی به کمک FRP یا (ACI 440.2R-17)
27 گزارش شماره 514 NCHRP
28 راهنمای طراحی و ساخت، ساختمان های بتنی مسلح شده با آرماتور های FRP یا (ACI440.1R-15)
29 دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجود (نشریه 741)
30 دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود (نشریه 742)
5/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید:
بیشتر بخوانید:   دستورالعمل محافظت اجزای غیر‌سازه ای ساختمان در زلزله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert