مقایسه‌ ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های بتنی تقویت شده با CFRP و GFRP

مقایسه‌ ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های بتنی تقویت شده با CFRP و GFRP

با افزایش اهمیت ایمنی، ارزیابی لرزه‌ای سازه ها و پیشرفت در فعالیت‌های ساختمانی، تقویت، مقاوم‌سازی و  بهسازی سازه‌های موجود، بخش عظیمی از فعالیت‌های ساختمانی را به ویژه در کشورهای پیشرفته شامل می‌شود. ضعف در طراحی و اجرای سازه، تغییر کاربری و افزایش بارگذاری و عملکرد ضعیف سازه‌های بتن آرمه به دلیل افزایش سن از دلایل نیاز به بهسازی و تقویت سازه‌های بتن آرمه می‌باشند. در این راستا بسته به مقاومت لرزه‌ای مورد نظر از روش‌های مقاوم‌سازی بسیاری مانند جایگزینی قطعات جداشدنی، اضافه کردن ورق‌های فولادی روی سطوح، استفاده از ژاکت‌های بتن مسلح و یا فلزی، تزریق رزین، بتن پاشی، بکارگیری سیستم‌های کامپوزیت FRP، استفاده از پیش تنیدگی خارجی و …استفاده می‌شود.

ارزیابی لرزه‌ای سازه

به دنبال زمین‌لرزه‌های بزرگ در سال‌های 1989 و 1994 نیاز به کنترل عملکرد سازه و کاهش خسارت موجب توجه به روش طراحی بر اساس عملکرد (PBD) به عنوان روشی که مبتنی بر پذیرش تغییر مکان و شکل‌پذیری موردنظر باشد، شد. مبنای این روش این است که طراحان بتوانند سازه‌ای طراحی کنند که عملکردشان قابل پیش‌بینی بوده و همچنین مشارکت کارفرما در انتخاب میزان خطرپذیری در طرح مورد نظر در سطوح مختلف زمین‌لرزه‌ها وجود داشته باشد. با توجه به آیین‌نامه‌ها، طراحی اعضای سازه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که بتوانند نیروهای وارده را با حاشیه اطمینان مناسبی که بستگی به روش طراحی دارد تحمل کنند. به‌طور کلی در طراحی ساختمان‌ها بر اساس عملکرد، چهار سطح عملکرد تعریف‌شده که شامل: سطوح قابل‌استفاده، بهره‌برداری فوری، ایمنی جانی و جلوگیری از فروریزش می‌باشند.

در سال‌های اخیر استفاده از الیاف پلیمر (FRP) در بهسازی ساختمان‌های بتن مسلح  رواج یافته است، درباره‌ی مزایای ذاتی (FRP) در مقایسه با سایر روش‌های سنتی مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن آرمه می‌توان به مقاومت کششی بالا کربن، وزن مخصوص کم، مقاومت بالا در برابر خوردگی و نصب سریع و آسان اشاره نمود.

مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی لرزه ای

مطالعات و تحقیقات بسیاری در مورد رفتار و مشخصات الیاف FRP انجام‌شده است. بررسی‌هایی نیز درباره یک سازه بتن آرمه ترمیم شده با الیاف کربن (CFRP) در مقیاس کامل انجام شده که نتایج تجربی به اثبات وجود یک ظرفیت جابجایی بزرگ بدون کاهش قدرت در ساختار تقویت‌شده پس از استفاده از  مقاوم سازی با FRP در مفاصل تیر به ستون و دیوار اشاره دارند، علاوه بر این اتلاف انرژی نسبت به ساختار اصلی تقریباً باقی می‌ماند، همچنین کاهش تغییر شکل دیوار برشی را در طول آزمایش با توجه به حضور ورقه‌های CFRP در ارتفاع مشاهده نمودند.

در ادامه به مقایسه اثرات CFRP و GFRP ورق‌های کامپوزیت در محل‌های مستعد تشکیل مفاصل پلاستیک در تیر و ستون‌ها به منظور استحکام بخش خمشی در وجوه فوقانی و تحتانی مقاطع به صورت طولی و همچنین فیبرهای موازی عمود بر آن‌ها پرداخته شده است. ساختمان مورد مطالعه یک سازه 8 طبقه بتن آرمه قاب خمشی بوده که به نمایندگی از ساختمان یکی از قاب‌های وسط آن انتخاب شده و رفتار لرزه‌ای آن با استفاده از تحلیل غیرخطی پوش‌آور مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این مفاصل پلاستیک خمشی در دو انتهای تیرها و ستون‌ها با ویژگی‌های غیرخطی سازه اجرا گردید و تجزیه تحلیل سازه نیز در SAP2000 به روش المان محدود انجام شد.

اگر چه مطالعات متعددی در بهبود عملکرد و ظرفیت اعضای تقویت‌شده به منظور ارزیابی لرزه‌ای صورت گرفته ولی رفتار کلی سازه‌های بتنی مجهز به FRP هنوز هم نیاز به شرح و بسط دارد، بایستی به این نکته اشاره نمود که فلسفه طراحی تیر ضعیف ستون قوی هنوز در برخی از آیین‌نامه‌ها مانند ACI318 به تصویب نرسیده است.

شرح و طراحی قاب اصلی

ساختمان 8 طبقه مورد نظر دارای قاب خمشی منظم بتن آرمه مقاوم‌سازی شده با شکل‌پذیری متوسط بود که در آن از اثرات پیچشی نسبت داده شده به باره‌ای لرزه‌ای صرف‌نظر گردید و به نمایندگی از آن یکی از قاب‌های بتن مسلح وسط آن انتخاب گردید، قاب انتخاب شده شامل سه دهانه 5 متری و 8 طبقه با ارتفاع 2 متر برای هر طبقه بوده که طراحی آن با پیروی از مقررات آیین‌نامه ACI318-02 بوده و بارهای لرزه‌ای نیز مطابق با مفاد آیین‌نامه لرزه‌ای ایران که مشابه UBC1994 می‌باشد، تعیین شد. برش پایه طراحی به این شکل محاسبه گردید که به نمایندگی از یک خط لرزه‌خیزی بالا شتاب مبنای طرح برابر 0.3 و خاک نوع  فرض شد. اعمال بارهای گرانشی علاوه بر وزن تیرها 30 KN/m به عنوان بار مرده و 10KN/m نیز به عنوان بار زنده بوده، همچنین مقاومت فشاری بتن برابر 25Mpa و تنش تسلیم آرماتورها نیز برابر 420 Mpa در نظر گرفته شد. مدل‌سازی و تجزیه تحلیل سازه برای ارزیابی لرزه‌ای نیز توسط SAP2000 انجام شد و زمان تناوب سازه هم به مقدار 1.28s  محاسبه گردید. همان‌طور که در شکل 1 نشان داده‌شده است در ستون‌ها آرماتورها در اطراف و در تیرها نیز در قسمت فوقانی و تحتانی آن گسترده شده است. در ادامه برای آشنایی بیشتر با مقاوم سازی سازه مطالعه مقاله “مقاوم سازی ساختمان با الیاف کربنی” را پیشنهاد می کنیم.

شکل 1 :  توزیع آرماتورهای طولی در مقطع تیرها و ستون‌ها

تجزیه و تحلیل پوش آور از قاب اصلی

با توجه به رفتار غیر الاستیک سازه تحت حرکات شدید زمین به ناچار بایستی از تحلیل‌های غیرخطی سازه استفاده نمود، به طور کلی روش‌های استاتیکی غیرخطی تجزیه تحلیل پوش آور و دینامیکی غیرخطی تجزیه تحلیل تاریخچه زمانی را شامل می‌شوند. در تحلیل پوش آور با افزایش یکنواخت یک‌بار جانبی در ادامه بار گرانشی از پیش تعریف شده بهره گرفته و از مکانیسم شروع و فروپاشی مفاصل پلاستیک استفاده می‌شود. با ارائه یک مدل‌سازی عددی دقیق، تعریف دقیق خواص غیرخطی از اجزاء ساختاری و انتخاب یک مجموعه مناسب از سوابق حرکات زمین تجزیه تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی می‌تواند پیش‌بینی دقیق‌تری از پاسخ لرزه‌ای سازه ارائه دهد، با این حال در محدوده مطالعه حاضر تحلیل پوش آور می‌تواند یک برآورد خوب از پاسخ لرزه‌ای سازه نسبت به تحلیل تاریخچه زمانی ارائه دهد. در این بخش نتایج حاصل از تحلیل پوش آور از قاب اصلی و تقویت‌شده ارائه شده است، رفتار غیر الاستیک هر عضو از تیر و ستون‌ها منجر به رفتاری پلاستیک و تشکیل مفاصل پلاستیک در اعضاء می‌شود. پس از تائید مفروضات و نتایج حاصل از تجزیه تحلیل غیرخطی، تجزیه تحلیل پوش آور از قاب مدنظر انجام‌شده و برش پایه در مقابل جابجایی بام به‌عنوان منحنی ظرفیت سازه ارائه شده است.

پیشنهاد برای مطالعه

تأثیر شکل مقطع بر عملکرد ستون بتنی توسط کامپوزیتCFRP

تعیین خواص مفاصل پلاستیک

در تحلیل غیرخطی سازه‌های بتن آرمه با استفاده از تخصیص مفاصل پلاستیک نیاز به تعیین خواص غیر الاستیک هریک از اعضاء ساختاری بر اساس ضوابط نیرو کنترل و یا تغییر شکل کنترل می‌باشد، در این روش برای هر درجه آزادی می‌توان یک مفصل پلاستیک اختصاص داد. برای تجزیه تحلیل جامع غیرخطی توجه به شکست برشی در اعضاء ضروری است، بااین‌حال برخی از مطالعات گذشته گزارش کرده‌اند برای ساختمان‌های بتن آرمه تحت مسلح تقاضای ظرفیت برشی به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از ظرفیت برشی در تیرها و ستون‌ها بوده و عملاً هیچ شکست برشی رخ نمی‌دهد.

بنابراین در این مطالعه تنها رفتار غیر الاستیک خمشی اعضاء در انتهای مستعد ابتلا به رفتار غیر الاستیک آن‌ها به‌صورت مفاصل پلاستیک در نظر گرفته شدند. با توجه به خواص مقاطع جزییات آرماتور و بار محوری ثابت بوده بطوریکه بار محوری در ستون‌ها از مجموع  1.1 برابر بارهای مرده بعلاوه 0.275 برابر بار زنده (طبق توصیه آیین‌نامه زلزله ایران)  و بار محوری تیرها به دلیل نیروهای گرانشی مدنظر ناچیز و در حد صفر در نظر گرفته شد.

مدل بتنی در نظر گرفته‌شده طبق مدل ارائه شده توسط ماندر و همکاران طبق یک مدل دوخطی ایده‌آل با سخت‌شدگی برای فولاد در نظر گرفته شد. همانطور که در شکل 2 منحنی دوخطی ایده‌آل همراه با سطوح عملکرد مختلف برای یک تیر بتن آرمه معمولی نمایش داده شده است نقطه B نمایانگر تنش تسلیم فولاد و نقطه C نیز نمایانگر تنش نهایی و لحظه گسیختگی می‌باشد.

شکل 2 : منحنی ایده‌آل برای یک مفصل پلاستیک خمشی

در این مطالعه طول مفصل برابر نصف بعد مقطع انتخاب گردیده است. همچنین در رابطه با سطوح عملکرد مختلف طبق تعاریف آیین‌نامه FEMA-356 سطح عملکرد IO معرف سطح قابلیت استفاده بی‌وقفه، LS معرف سطح ایمنی جانی و CP نیز معرف سطح آستانه فروریزش می‌باشد.

تائید نتایج غیرخطی

از یکی از تحقیقات توسط فیلیاترات انجام شده در این زمینه مفروضات و مدل ارائه شده یک قاب شکل‌پذیر در جهت تعیین خواص مفصل پلاستیک و ارائه نتایج پوش آور، در نظر قرار گرفت. عملکرد لرزه‌ای قاب با استفاده از آزمون جدول لرزشی موردبررسی قرار گرفت و نتایج آن نیز در تجزیه‌وتحلیل غیرخطی بر اساس مفاهیم گسترش پلاستیک تائید گردید. سازه مورد آزمایش با توجه به مفاد آیین‌نامه ملی ساختمان کانادا و همچنین استاندارد بتن کانادا طراحی و در مقیاس کاهش یافت، در سازه مدنظر بخشی از سیستم باربر جانبی در دو طبقه (با ارتفاع 1.5 متر برای هر کدام) و همچنین دو دهانه (هر دهانه 2.5 متر) فرض شد.

قاب شکل‌پذیر مربوطه با جزئیات کامل لرزه‌ای به شکل مستطیل با قلاب استاندارد 135 درجه و با فواصل 30 میلی‌متری از مرکز بحرانی اتصالات تیرها، ستون‌ها و مفاصل ساخته شد. همچنین در ساخت مدل عددی در SAP2000 نیز توزیع بارهای جانبی و گرانشی نیز مطابق با مدل فیلیاترات ساخته شد. تعیین خواص مفاصل پلاستیک المان‌های سازه در مدل مفروض بر اساس موارد ذکر داده شده برای بتن و فولاد در مطالعه حاضر بود. اگرچه خواص واقعی مواد از آزمون کشش بر روی آرماتورهای تقویت و آزمون فشاری بر استوانه‌های بتنی در نظر گرفته شد. در شکل 5 منحنی ظرفیت (برش پایه-جابجایی بام) استخراج‌شده از تحلیل غیرخطی پوش آور مطالعه حاضر با مدل ساخته‌شده توسط فیلیاترات مقایسه شده است، با وجود برخی اختلافات دو منحنی بار-تغییر مکان به خصوص در شرایط نقطه شکست توافق خوبی داشته و قابلیت اطمینان از مفروضات را جهت توصیف جزئیات مفاصل پلاستیک نشان می‌دهند.

شکل 3 : مقایسه منحنی پوش آور و قاب شکل پذیر

نتایج پوش آوری از قاب اصلی

با اعتبار نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل، تحلیل پوش آور غیر خطی قاب برای بدست آوردن مجموع ظرفیت مقاوم و جابجایی جانبی سازه بررسی و انجام شد، به منظور ارائه پاسخ لرزهای دقیق‌تر سازه بایستی تجزیه تحلیل غیرخطی با در نظر گرفتن اثر بار گرانشی احتمالی صورت پذیرد، بر این اساس طبق استاندارد FEMA-356 برابر 1.1 بار مرده به علاوه 0.275 بار زنده در طول تحلیل پوش آور لحاظ گردیده است.

با توجه به اینکه در ارزیابی لرزهای سازه مشخصات نیروی جانبی بایستی نشان داده شود، در مقاله حاضر از توزیع مثلثی وارونه در طول ارتفاع به عنوان الگوی بار جانبی استفاده می‌شود، با توجه به مطالعه تطبیقی انجام شده توسط موافی و الناشای  این الگو در مقایسه با یک توزیع یکنواخت یک برآورد بهتر از منحنی ظرفیت و پاسخ لرزه‌ای ارائه می‌دهد، علاوه بر این با اینکه توزیع مثلثی وارونه عملی‌تر از توزیع چند وجهی است، نتایج مشابهی دارند. شایان ذکر است الگوی بار انتخابی شبیه توزیع بار جانبی مورد استفاده برای طراحی لرزهای سازه در نظر گرفته‌شده در استاندارد زلزله ایران می‌باشد، همچنین اثرات ثانویه بارهای محوری در تغییر شکل اعضاء (P_D effects) نیز در تحلیل غیرخطی در نظر گرفته شده است. همچنین با توجه به ترک‌خوردگی خمشی اعضاء سختی آن‌ها در طول بارگذاری کاهش می‌یابد، این کاهش سختی در تحلیل غیرخطی با معرفی معادله ممان اینرسی Ieq در رابطه (1) ذکر شده در نظر گرفته می‌شود.

رابطه 1

تعیین خواص سختی اعضاء به نسبت ممان اینرسی (Ieq) به ممان اینرسی ناخالص (Ig) آن‌ها در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1 : جزئیات سختی برای تجزیه و تحلیل غیرخطی قاب

همان‌طور که در شکل 4 مشاهده می‌گردد، باوجود مقررات طراحی متوسط بر اساس استاندارد ACI318-02 فلسفه طراحی تیر ضعیف ستون قوی به خوبی تشکیل نشده و نتایج تحلیل غیرخطی از قاب یک مکانیسم حرکت یک‌طرفه را برای سازه نشان می‌دهد و همان‌طور که مشهود است ستون‌ها از اواسط طبقه از رفتار کششی شدید رنج می‌برند. در شکل 5 نیز منحنی ظرفیت سازه (برش پایه در مقابل جابجایی بام) نمایش داده شده است.

شکل 4 : الگوی مفاصل و سطح آسیب سازه اصلی

شکل 5 : منحنی ظرفیت (پوش‌آور) سازه اصلی

 طراحی مدل مقاوم‌سازی شده با کامپوزیت FRP برای ارزیابی لرزه‌ای

با هدف افزایش مقاومت جانبی کل سازه تصمیم به تقویت سازه در مناطق مستعد رفتار غیر الاستیک گرفته شد، شکل 8 نمایانگر یک تصویر شماتیک از پیکربندی مقاوم‌سازی در اطراف یک اتصال داخلی معمولی است، بهره‌وری از این روش مقاوم‌سازی FRP در جابجایی مفصل پلاستیک از طرف ستون به سمت تیر مؤثر است. بااین‌حال قابلیت مقاوم‌سازی FRP به نقل مکان غیرخطی مفصل به شدت وابسته به طول ورق کامپوزیت می‌باشد، اگر این طول بیش از حد تجاوز کند (معمولاً در اطراف عمق تیر)، مفصل پلاستیک غیرخطی را در محلی مشابه اتصال اصلی تیر و ستون با قدرت عملکرد بالاتر خواهیم داشت. در مطالعه حاضر طول ورق‌های کامپوزیت در تیر و ستون‌ها به منظور از بین بردن احتمال جابجایی مفصل پلاستیک به قدر لازم بلند در نظر گرفته شده است.

پدیده دیباندینگ از بستر بتنی در ورق‌های کامپوزیت FRP همواره یک موضوع نگران‌کننده است که بر روی پیوند خارجی ورق FRP در اعضای بتنی تقویت‌شده به این روش به خصوص در تقویت خمشی تأثیرگذار است. این مسئله ممکن است باعث خرابی زودرس در عضو گردد ،برای غلبه بر این مشکل در سال‌های اخیر روش‌های متعددی ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تحقیق تجربی و روش نوآورانه مستوفی نژاد و محمودآبادی اشاره نمود. نتایج تجربی آن‌ها نشان داد که با ارائه شیارهای طولی با عمق کافی به‌طور کامل می‌توان با این پدیده مقابله نمود.

شکل 6 : تصویر شماتیک از پیکربندی مقاومسازی با استفاده از FRP

به منظور مقایسه کارایی ورق‌های کامپوزیت CFRP و GFRP در تقویت خمشی سازه‌های بتن مسلح تصمیم گرفته شد هر دو ورق به کار گرفته شود، پاسخ لرزهای قاب‌های مجهز به ورق‌های CFRP و GFRP با قاب اصلی از نظر منحنی جانبی نیرو-جابجایی بررسی و الگوی مفاصل و رانش بین طبقات مقایسه گردید. به گزارش جدول 2 ویژگی‌های طراحی یک‌سویه کامپوزیت‌های CFRP و GFRP یکسان بود.

Thickness

(mm)

Tensile modulus

(MPa)

Ultimate tensile strain Tensile strength

(MPa)

Composite
0.165

240,000

0.0155

3900

CFRP

0.589

72,397 0.045

3241

GFRP

قاب مجهز به GFRP

به منظور ایجاد یک خرابی کمتر از عضو تقویت شده به کرنش نهایی بتن قبل از پارگی بتن نیاز است، تجزیه و تحلیل منحنی خمشی اولیه به دلیل ارزیابی لرزه‌ای در تیرها ثابت کرد در دو طرف بالا و پایین آن‌ها نیاز به استفاده از ورق‌های کامپوزیت GFRP می‌باشد. با توجه به مفهوم طراحی بر اساس ظرفیت سازه‌ها در طراحی لرزهای مدرن ظرفیت خمشی ستون در هر اتصال باید بالاتر از جمع مقاومت خمشی تیرها جهت اعمال فلسفه تیر ضعیف ستون قوی باشد. ازاین‌رو ضخامت ورق‌های کامپوزیت در ستون‌ها با تیرها یکسان در نظر گرفته شد ،به جز ستون طبقه پنجم و ششم (بخش c-c) که در آن چهار لایه از ورق کامپوزیت برای پیروی از مفهوم ظرفیت محاسبه شد. لازم به ذکر است تجزیه تحلیل پوش آور سیستم تقویت‌شده با استفاده از دو ورق کامپوزیت GFRP در تمام اعضاء قاب، یک مکانیسم یک‌طرفه با توجه به شکست مفصل پلاستیک ستون طبقه پنجم را نشان داد.

به‌طور کلی تقویت خمشی اعضاء بتن آرمه با استفاده از FRP منجر به کاهش قابل توجه شکل‌پذیری می‌شود، با ارائه ساختارهای مجهز با ظرفیت اتلاف انرژی کافی استراتژی طراحی مقاوم‌سازی به‌منظور افزایش مقاومت جانبی بدون از دست دادن قابل‌توجه ظرفیت جانبی طبقات و دریفت سازه بین طبقات انجام گردید. به دنبال این هدف مشخص شد که تقویت تیرها در طبقات بالا بطور قابل توجهی می‌تواند بر ظرفیت جابجایی و دریفت بین طبقات تأثیرگذار باشد. برای آشنایی بیشتر با مبحث ترمیم و تقویت تیر مطالعه مقاله ” بررسی تیرهای بتن آرمه خورده شده و ترمیم آن با CFRP ” را پیشنهاد می کنیم.

قاب مجهز به CFRP

به منظور یک شرایط برابر برای مقایسه، ضخامت ورق‌های کامپوزیت در تیرهای قاب مجهز به CFRP به منظور یک شرایط برابر برای مقایسه، ضخامت ورق‌های کامپوزیت در تیرهای قاب مجهز به GFRP انتخاب گردیدند. به عنوان یک نتیجه و با درنظر گرفتن خواص مکانیکی ورق‌های موردنظر CFRP و GFRP، شش لایه از ورق‌های CFRP برای تیرها در تمام طبقات، به‌جز دو تیر آخر انتخاب شد.

این پیکربندی تقویت یک نسبت دریفت یکسان را در بین طبقات با حفظ ظرفیت جابجایی جانبی کافی برای قاب تضمین نمود ،به منظور تکریم فلسفه طراحی تیر ضعیف ستون قوی در قاب تقویت‌شده، مقدار مشابهی از کامپوزیت‌های مذکور در دو وجه کششی ستون‌ها نیز در تمام طبقات به کار گرفته شد. با این حال شبیه قاب تقویت‌شده به‌وسیله GFRP برای از بین بردن عملکرد نامطلوب ستون طبقه پنجم در تحلیل غیرخطی پوش‌آور اولیه از نه لایه CFRP جهت جبران ضعف ستون مذکور و همچنین برقراری رابطه تیر ضعیف ستون قوی در طبقات پنجم و ششم استفاده گردید.  نتایج غیرخطی با ارائه محصورشدگی بتن در ستون ظرفیت جابجایی جانبی بیشماری را تائید نمود.

بررسی نتایج بدست آمده از قاب برای ارزیابی لرزه‌ای

تجزیه و تحلیل استاتیکی غیرخطی قاب تقویت شده بر اساس پیکربندی‌های فوق افزایش قابل‌توجهی در مقاومت جانبی نشان داد ،ضمن اینکه توجه ویژه به فلسفه طراحی تیر ضعیف ستون قوی در مقاوم‌سازی خشنود کننده بود. همانطور که در شکل 7 نشان داده شده است ظرفیت تحمل بار با استفاده از ورق‌های GFRP افزایش 43% و یا ورق‌های CFRP افزایش 80% داشت، بااین‌حال درحالیکه ظرفیت جابجایی جانبی تقریباً با قاب اصلی یکسان بود در دومی حدود 10% کاهش یافته بود که در مقابل افزایش قدرتی که کسب کرده بود قابل توجه نیست. لازم به ذکراست جهت افزایش جابجایی جانبی قاب مجهز به CFRP و یکسان نمودن آن با قاب اصلی می‌توانستیم تیرها در سه طبقه آخر بجای دوطبقه تقویت شده نماییم. با این حال این پیکربندی ممکن است به تشکیل مفاصل پلاستیک در ستون‌ها از طبقه ششم ختم شود که از مفاهیم طراحی لرزهای مدرن پیروی نمی‌کند.

شکل 7 : مقایسه منحنی پوش‌آور قاب‌های اصلی و تقویت شده

اگرچه تجزیه و تحلیل بخشی از اعضاء سازه کاهش قابل توجهی در منحنی شکل‌پذیری به ویژه برای CFRP داشت منحنی پوش‌آور یک اثر ناچیز در جابجایی ظرفیت به نمایش گذاشت، لازم به ذکر است گرچه پیکربندی متفاوت FRP ظرفیت جابجایی قاب را تغییر داد، قاب مجهز به CFRP ظرفیت حمل بار بیشتری نسبت به قاب مجهز با GFRP ارائه نمود.

انتخاب تنظیمات طراحی مقاوم‌سازی بر اساس یک فرض توزیع یکنواخت دریفت برای همه طبقات بود، این مورد می‌تواند مانعی برای تغییر شکل یک طبقه خاص از قاب انتخاب شده در سازه منظم مدنظر ایجاد نماید. همان‌طور که در شکل 8 مشاهده می‌شود جابجایی نسبی طبقات مختلف در قاب تقویت‌شده تقریباً یکسان بوده و در محدوده 1.5% تا 2.5% نسبت به قاب اصلی که در محدوده 0.5% تا 3.5% می‌باشد، گزارش شده است. در مقایسه دریفت بین قاب‌های تقویت‌شده با CFRP و GFRP به رغم استفاده از ورق‌های کامپوزیت بیشتر در ستون طبقه پنجم و ششم مقادیر بالاتری در طبقات بالاتر مشاهده می‌شود.

شکل 8 : مقایسه توزیع دریفت طبقات بین قاب های اصلی و تقویت شده

در شکل 9 نیز الگوی تخصیص مفاصل قاب تقویت‌شده آورده شده است ،در مقایسه با قاب اصلی بیشتر تیرها در طبقات بالا متحمل رفتار غیر الاستیک شده‌اند، که از این مورد می‌توان نتیجه گرفت پیکربندی تقویت سازه با ورق‌های کامپوزیت به خوبی طراحی شده و می‌تواند برای افزایش مقاومت تمام اعضاء جهت افزایش مقاومت جانبی سازه و ارزیابی لرزه‌ای ارائه گردد.

شکل 9 : الگوی تخصیص مفاصل پلاستیک در قابهای تقویت شده a) قاب مجهز به GFRP، b) قاب مجهز به CFRP

پیشنهاد برای مطالعه

بررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر و ستون

5/5 - (15 امتیاز)
به اشتراک بگذارید:
تیم تحریریه افزیر

این محتوا توسط تیم مجرب تولید محتوا افزیر تولید و منتشر شده است.

پرسش و پاسخ


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert