آموزش کاشت میلگرد در بتن

آموزش کاشت میلگرد در بتن

علت انکر گذاری

دربعضی از پروژه‌های عمرانی به دلیل تغییر در نقشه‌های معماری و سازه یا به دلیل تغییرکاربری و گسترش سازه نیاز به کاشت آرماتور می‌باشد. در این راستا «شرکت مقاوم سازی افزیر» با بهره مندی از تیم مهندسی کارآزموده از مرحله طراحی تا اجرا در خدمت کلیه مجریان و مشاوران می‌باشد تا به شما آموزش های لازم در زمینه کاشت میلگرد در بتن و خرید چسب کاشت را ارائه دهد.

شرکت مقاوم سازی افزیر با استفاده از نرم افزار محاسبه مقدار چسب کاشت میلگرد و با توجه به وضعیت سازه قدیمی و نیروی وارده، محل کاشت، نوع میلگرد و عمق کاشت را محاسبه و اجرای آن را نیز به عهده می‌گیرد.

اجرای کاشت میلگرد و بولت در بتن

نیاز به کاشت بولت در بتن به دلایل مختلفی به موجود می‌آید:

 1. تغییر مشخصات سازه
 2. نقایص اجرا
 3. شرایط بهره برداری
 4. تغییرات در نقشه اجرایی
 5. راحتی اجرا و …

از جمله از دلایل کاشت بولت در بتن می‌باشند.

امروز انواع مختلفی از چسب‌های کاشت بولت در بتن و آموزش کاشت میلگرد توسط شرکت‌های تولید کننده گوناگون ارائه می‌شود. این چسب‌های کاشت بولت دارای ترکیبات شیمیایی و مشخصات مقاومتی و شیمیایی مختلفی می‌باشند.برای آشنایی بیشتر با انواع چسب کاشت مطالعه مقاله “انواع چسب کاشت آرماتور چیست؟” پیشنهاد میکنیم.

چسب‌های کاشت بولت از نظر بسته بندی نیز دارای دو نوع می‌باشد. چسب‌های کاشت بولت با بسته بندی تزریق به روش گان و چسب‌های کاشت بولت با بسته بندی حجمی و کیلوگرمی.  آموزش کاشت بولت در بتن دارای مراحل مختلفی می‌باشد.

عملیات کاشت بولت در بتن مسلح به ترتیب شامل:

 1. سوراخ کاری بتن به وسیله دستگاه کرگیری یا گرد بر بتن به عمق و قطر مناسب و لازم
 2. شستشو و تمیزکاری داخل سوراخ به وسیله دستگاه دمنده و مکنده
 3. تزریق و اعمال چسب به وسیله گان یا به صورت شره ای (با توجه به نوع بسته بندی)
 4. نصب بولت

عمده بولت‌های کاشت شده به این روش بسته به نوع چسب، پس از گذشت ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می‌باشند.

از جمله نکات حائز اهمیت در عملیات کاشت بولت در بتن تمیز کاری مناسب سوراخ ایجاد شده می‌باشد.

همچنین برای آشنایی بیشتر با عملیات و آموزش کاشت میلگرد مطالعه مقاله “چسب کاشت میلگرد و تمام آنچه که باید در مورد آن بدانید” را پیشنهاد می کنیم.

پیشنهاد برای مطالعه

نحوه اجرای چسب کاشت میلگرد به چه صورت است؟

کنترل کیفی

عملیات کاشت بولت اجرایی از طریق آزمایش کشش بولت کاشت شده قابلیت کنترل کیفی را دارد. نتیجه مثبت در این آزمایش بریدگی بولت می‌باشد. لازم به ذکر است قلوه شدن بولت و یا خارج شدن بولت در تست عملیات کاشت بولت گزینه‌های دیگر ممکن می‌باشند. در صورت بروز این دو نتیجه این امر نشان از مشکلات اجرایی و یا محاسباتی در عملیات کاشت بولت در بتن دارد.

 روش انجام کنترل کیفیت عملیات کاشت آرماتور (میلگرد) در بتن:

بهترین روش برای تست کیفیت کاشت آرماتور انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور در بتن (گیرداری آرماتور در بتن) می‌باشد. این آزمایش با عنوان Pull Off شناخته می‌شود.

عملکرد آرماتور در هنگام کشش بیانگر صحت اجرا می‌باشد.  نتیجه این تست می‌تواند منجر به جاری شدن آرماتور یا میلگرد، برآمدن آرماتور و یا قلوه کن شدن بتن گردد. بدیهی است بهترین نتیجه گزینه نخست یعنی جاری شدن میلگرد می‌باشد.

الزامات آیین نامه بتن ایران در خصوص آموزش کاشت میلگرد

فولاد‌های مورد استفاده در بحث کاشت شامل میلگرد، انکر مکانیکی و راد تمام رزوه با پوشش‌های محافظ یا بدون پوشش می‌باشند.

میلگرد عمدتا در دو نوع صاف و آجدار تولید می‌شوند، به علت درگیری و چسبندگی بهتر میلگرد‌های آجدار با انکر اپوکسی آیین نامه‌های بتن استفاده از میلگرد آجدار را برای کاشت توصیه می‌کنند.

میلگردهای مورد استفاده در کاشت میلگرد در قطرهای الی میلی متر در بازار یافت می‌شوند.

از لحاظ مشخصات مکانیکی میلگردهای مورد استفاده در کاشت میلگرد طبق استاندارد سه نوع می‌باشند، باید توجه داشت هر سه نوع این فولاد از نوع نورد گرم هستند

میلگرد تهیه شده برای کاشت میلگرد باید مورد آزمایش قرار گیرد تا مقاومت آن برای کاشت میلگرد مناسب باشد.

حداقل تغیر شکل میلگرد انتخاب شده برای کاشت میلگرد نسبت به حالت اولیه در زمان گسیختگی میلگرد باید از بیشتر باشد.

نمودارهای تنش – کرنش فولادهای مختلف برای کاشت میلگرد در منابع مختلف قابل دسترسی است.

توجه به این نکته ضروریست که طبق آیین نامه بتن ایران ضریب الاستیسیته فولاد انتخاب شده برای کاشت مساوی نیوتون بر میلی متر مربع در نظر گرفته می‌شود.

به منظور ایجاد فضای لازم بین میلگردهای کاشت شده برای درگیری بهتر آرماتور با انکر اپوکسی و جلوگیری از ایجاد حفره‌های هوا در زمان تزریق انکر اپوکسی حداقل فاصله بین دو کاشت میلگرد نباید از قطر میلگرد کمتر باشد.

در صورتی که کاشت میلگرد مربوط به قطر کمتر از  میلی متر باشد حداقل فاصله بین دو کاشت  میلی متر در نظر گرفته می‌شود.

برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و یون‌های مهاجم به میلگرد‌های کاشت شده و انکر اپوکسی تزریق شده و محافظت در مقابل حریق می‌بایست پوششی از سنگدانه‌های بتن به عنوان محافظ روی آرماتورهای کاشت شده وجود داشته باشد که به آن پوشش بتنی یا کاور گفته می‌شود.

پوشش بتن روی میلگردهای کاشت شده نباید در هیچ حالت کمتر از مقادیر زیر باشد:

الف) قطر میلگرد کاشت شده

ب) بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌ها

در صورتی که هدف از کاشت میلگرد ادامه دادن مقطع ستون باشد و کاشت میلگرد روی مقطع ستون موجود صورت گیرد باید توجه داشت نسبت سطح مقطع میلگردهای کاشت شده به سطح مقطع ستون موجود بین تا باشد

حداقل این مقدار بخاطر جلوگیری از شکست ناگهانی مقطع بعد از کاشت میلگرد می‌باشد.

و حداکثر آن به خاطر مسایل اجرایی کاشت میلگرد مثل جابجایی در صورت برخورد سوراخ به میلگرد و عدم نشت انکر اپوکسی می‌باشد.

همچنین باید توجه داشت حداقل تعداد میلگردهای کاشت شده در اعضای فشاری برای میلگردهای داخل خاموت مستطیلی برابر  عدد می‌باشد پس آموزش کاشت میلگرد از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرح ویدیو چگونگی آموزش کاشت میلگرد

 1. علامت گذاری موقعیت سوراخ‌ها
 2. سوراخکاری بتن
 3. تمیزکاری سوراخ
 4. آماده سازی چسب
 5. دو سوم طول سوراخ با چسب اپوکسی پر می‌شود
 6. زنگ زدایی میلگرد
 7. میلگرد را بصورت گردان در سوراخ قرار داده می‌شود
 8. بعد از گذشت چند ساعت انکرها آماده بهره برداری اند

 

 

پیشنهاد برای مطالعه

کاشت میلگرد با چسب از صفر تا ۱۰۰

سوالات متداول

دلیل نیاز به کاشت بولت در بتن چیست؟

تغییر مشخصات سازه، نقایص اجراري، شرایط بهره برداری، تغییرات در نقشه اجرایی و راحتی اجرا از جمله از دلایل کاشت بولت در بتن می‌باشند.

چسب‌های کاشت بولت از لحاظ بسته بندی به چه صورت در بازار موجود می‌‌باشند؟

چسب‌های کاشت بولت از نظر بسته بندی نیز دارای دو نوع می‌باشد. چسب‌های کاشت بولت با بسته بندی تزریق به روش گان و چسب‌های کاشت بولت با بسته بندی حجمی و کیلوگرمی.

سوراخ کاری برای کاشت بولت چگونه انجام می‌شود؟

سوراخ کاری بتن برای کاشت میلگرد به وسیله دستگاه کرگیری یا گردبر بتن به عمق و قطر مناسب و لازم انجام می‌شود.

چگونه می‌توان از کیفیت اجرایی کاشت اطمینان حاصل کرد؟

عملیات کاشت بولت اجرایی از طریق آزمایش کشش بولت کاشت شده قابلیت کنترل کیفی را دارد. بهترین روش برای تست کیفیت کاشت آرماتور انجام آزمایش مقاومت کششی آرماتور در بتن (گیرداری آرماتور در بتن) می‌باشد. این آزمایش با عنوان Pull Off شناخته می‌شود.

به چه علت استفاده از میلگرد آجدار برای کاشت آرماتور توصیه می‌شود؟

میلگرد عمدتا در دو نوع صاف و آجدار تولید می‌شوند، به علت درگیری و چسبندگی بهتر میلگرد‌های آجدار با انکر اپوکسی آیین نامه‌ بتن ایران استفاده از میلگرد آجدار را برای عملیات کاشت توصیه می‌کنند.

5/5 - (4 امتیاز)
به اشتراک بگذارید:
تیم تحریریه افزیر

این محتوا توسط تیم مجرب تولید محتوا افزیر تولید و منتشر شده است.

پرسش و پاسخ


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert