خانهمطالعات موردیتعویض نئوپرن

نام پروژه:

  • تعویض نئوپرن

نوع سازه:

  • پل

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

تعویض نئوپرن پل بتنی به دلیل فرسودگی


راهکار:

استفاده از نئوپرن- بالشتک الاستومری ™REB

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط