کاربردهای FRP

سیستم های مقاوم سازی با FRP امروزه کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارد. رفتار و عملکرد کلی یک سازه (در برابر بارهای لرزه ای زلزله و بارهای دائمی) تا حد بسیار زیادی به رفتار صحیح  المان ها و اعضای آن سازه بستگی دارد. از جمله کاربردهای FRP می توان به مقاوم سازی و بهبود عملکرد لرزه ای تیر بتنی، دال بتنی، ستون بتنی، پایه پل ها، پایه و ستون های فرو رفته در آب، دیوار حائل بتنی و دیوار برشی بتنی، دودکش صنعتی، برج خنک کننده، سیلو، شمع‌، فونداسیون‌، پی و پدستال‌، لوله زیرزمینی، لوله فولادی، لوله GRP، لوله بتنی، کانال زیرزمینی و کالورت، مخزن زیرزمینی، مخزن فولادی، مخزن بتنی، حوضچه آرامش، اسکله، اجزای بتن پیش ساخته، دکل تاسیسات شهری، چاهک‌های فاضلاب و منهول ها اشاره کرد.

کاربردهای FRP را امروزه در اکثر اجزایی که باید دارای مقاومت بالایی باشند؛ می توان مشاهده کرد، مزایای زیاد کامپوزیت FRP تمام صنایع را جذب خود نموده است. کاربرد FRP به دنبال فرسوده شدن سازه‌ های زیر‌بنایی و نیاز به تقویت و مقاوم سازی سازه‌ها انجام می‌شود. از طرفی بهسازی لرزه‌ای سازه‌ ها بخصوص در مناطق زلزله‌ خیز، اهمیت فراوانی یافته است. در این میان این تکنیک‌ها به دلیل اجرای سریع و هزینه‌های کم مورد پسند جامعه مهندسی برای کاربرد FRP قرار گرفته است. دلیل دیگر کاربرد ورق‌ها و پروفیل ها در سازه های بتنی به صورت نصب خارجی EBR و میلگردهای FRP و کاربرد آن در داخل بتن، جلوگیری از پدیده خوردگی در برابر اسید های قوی و افزایش عمر سازه می‌باشد.

مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای تیر بتنی با الیاف FRP
مقاوم سازی با الیاف FRP

روش های مقاوم سازی  FRP ، برای هرکدام از اجزای سازه ای اشاره شده، کاربردهای شاخصی دارد که در زیر و همچنین ادامه صفحات به مورد های شاخص اشاره شده است:

 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی تیرهای بتنی – Concrete Beam Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی دالهای بتنی – Concrete Slab Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی ستونهای بتنی – Concrete Column Retrofit
 • استفاده از FRP در بهسازی لرزه ای پایه پل ها – Bridge Column Retrofit
 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی پایه ها و ستونهای فرو رفته در آب – Submerged Piles Retrofit
 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی – Concrete Wall Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی دودکش‌های صنعتی – Chimney Stacks Retrofit
 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی برجهای خنک کننده – Cooling Tower Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی سیلوها – Silo Retrofit
 • کاربرد FRP در ترمیم و تقویت شمع‌ها – Piling Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی فونداسیون‌ها و پدستال‌ها – Pedestal Support Retrofit
 • به کار گیری FRP در مقاوم سازی لوله‌های زیرزمینی – Underground Pipe Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی لوله‌های فولادی – Steel Pipe Retrofit
 • کاربرد FRP در ترمیم و تعمیر لوله های GRP – GRP Pipe Retrofit
 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی لوله های بتنی – Concrete Pipe Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی و تقویت کانال زیرزمینی کالورت – Culvert Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی مخازن زیرزمینی – Underground Tank Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی مخازن فولادی – Steel Tank Retrofit
 • کاربردهای FRP در مقاوم سازی مخازن بتنی – Concrete Tank Retrofit
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی حوضچه آرامش
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی و محافظت اسکله
 • کاربرد FRP در مقاوم سازی اجزای بتن پیش ساخته
 • کاربرد FRP در بازسازی دکل های تاسیسات شهری – Power Utility Retrofit
 • کاربرد FRP در بهسازی چاهکهای فاضلاب – Manhole Retrofit

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

5/5 - (10 امتیاز)