خانهمقاوم سازی با FRPکنترل کیفیت پروژه های FRP

فرآیند کنترل کیفیت (QC) بخش مهمی در هر پروژه عمرانی و مقاوم سازی می باشد است که انطباق محصولات و خدمات را مطابق با الزامات فنی و طراحی تضمین می کند. این یک روش کاری است که اندازه گیری خصوصیات کیفی یک واحد را تسهیل می کند ، آنها را با استانداردهای تعیین شده مقایسه می کند و تفاوت بین نتایج به دست آمده و نتایج مورد نظر را برای تصمیم گیری و اصلاح هرگونه خطای اجرایی و… را تجزیه و تحلیل می کند.
مشخصات فنی پروژه، نوع کنترل هایی را که باید برای اطمینان از انجام صحیح طرح های مقاوم سازی با FRP انجام شود ، تعریف می کند. تست های کنترل کیفیت نه تنها شامل محصولات و مواد ، بلکه همچنین اجرا و تکمیل کارها هستند. بر این اساس مقاوم سازی افزیر به منظور اطمینان از کیفیت مصالح FRP مورد استفاده نظیر انواع الیاف، چسب و رزین و اجرای مناسب طرح مقاوم سازی انواع تست های کنترل کیفیت (QC) را انجام داده و گواهی های فنی مورد نیاز کارفرمایان را صادر می کند. در این راستا کارشناسان این شرکت از آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی شامل: نشریه 345-راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی مصالح تقویتی FRP و ACI 440.2R-راهنمای طراحی و مقاوم سازی اعضای بتنی توسط مصالح FRP روی سطح خارجی استفاده می کنند.

خدمات کنترل کیفیت FRP

QC-TEST-AFZIR COMPANY
  1. انجام تست و کنترل کیفیت محصولات FRP (الیاف، چسب و رزین)
  2. نظارت بر اجرای طرح مقاوم سازی با FRP
  3. انجام انواع تست های کنترل کیفیت پس از اجرای طرح مقاوم سازی با FRP
  4. صدور تاییدیه حسن اجرای طرح مقاوم سازی با FRP

مشاوره و درخواست کنترل کیفیت پروژه های FRP

برای دریافت مشاوره و درخواست کنترل کیفیت پروژه های FRP کلیک نمایید.

درخواست

5/5 - (1 امتیاز)