خانهمطالعات موردیترمیم کف بتنی با تزریق

نام پروژه:

  • ترمیم کف بتنی با تزریق

نوع سازه:

  • سازه صنعتی

دسته بندی:


سیستم‌های مورد استفاده:


محصولات مورد استفاده:

توضیحات پروژه:

به وجود آمدن ترک های سطحی ناشی از بارگذاری زیاد روی سطح کف بتنی


راهکار:

پر کردن ترک های روی کف بتنی با رزین اپوکسی تزریقی ™EIR

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط