تستهای FRP

استفاده از الیاف FRP روش بسیار مناسبی برای ترمیم و تقویت سازه های بتنی در مباحث مقاوم سازی در شرایط محیطی مختلف از جمله شرایط محیطی مهاجم خوردنده می باشند. این الیاف استحکام کششی و مدول الاستیسته بسیار بالایی نسبت به مصالح دیگر در مقایسه با وزن خود دارند. با توجه به کاربرد بسیار مفید، حساس و گسترده الیاف FRP، باید کنترل هایی بر کیفیت این محصولات قبل و بعد از اجرا صورت گیرد تا از علمکرد صحیح این الیاف اطمینان پیدا کنیم. لذا شایسته است که طبق استاندارد ها و نشریه های بین المللی FRP معتبر آزمایشاتی را انجام بدهیم.
از جمله آزمایشاتی یا تستهای FRP که قبل از اجرای مقاوم سازی صورت می گیرد آزمایش مقاومت کششی الیاف FRP می باشد. این تست برای بدست آوردن ظرفیت نیروی کششی و کرنش کششی نهایی صورت می گیرد. نتایج بدست آمده از این آزمایش برای تعیین مشخصات مصالح، کنترل کیفیت و تضمین، طراحی و تحلیل و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تست طبق استاندارد ASTM D3039 انجام می‌پذیرد.

یکی دیگر از آزمایشات پر کاربرد در اجرای FRP، آزمایش Pull Off است. تست Pull Off برای بدست آورن نیروی چسبندگی FRP به بتن استفاده می‌شود. همچنین این تست می‌تواند مکانیسم صحیح FRP را تشخیص دهد. در صورت اجرای نامناسب FRP، باید برای تصحیح آن اقدامات لازم را انجام داد. تست پول آف مطابق استاندارد ASTM D4541 انجام می‌شود.

تستهای FRP

تستهای FRP

محصولات مرتبط

راهکارهای مرتبط

تستهای FRP
5 (100%) 5 votes