طول مهاری را می‌توان به عنوان طول آرماتور مورد نیاز برای تعبیه و قرارگیری در ستون برای ایجاد استحکام و پیوند مطلوب بین بتن و فولاد (یا هر دو نوع ماده دیگر) تعریف کرد. به طور خلاصه به طولی از میلگرد داخل بتن که موجب رسیدن به پیوستگی لازم بین فولاد و بتن می‌شود، طول مهاری می‌گویند. طول مهاری با نماد Ld مشخص می‌شود.

انتظار می رود چنین طولی، پایداری ثابتی را برای تیرها ایجاد کند و تنش را به بتن دیگری منتقل کند. طول مهاری در تیر، ستون یا اتصال پایه ستون داده می‌شود و این طول یک اتصال محافظ بین سطح میله و بتن ایجاد می‌کند.

به چه دلیل نیاز به طول مهاری می باشد؟

استفاده از طول مهاری برای ایجاد پیوستگی بین سطح میله و بتن و در نتیجه عدم لغزش میله در شرایط بار نهایی است که منجر می‌شود هیچ تلفاتی رخ ‌ندهد.

یکی از ویژگی‌های مهم شیوه‌های مقاوم سازی ساختمان، اطمینان از طول مهاری کافی در میلگردهای تقویت‌کننده است که باید مطابق با درجه فولاد در نظر گرفته شده در طراحی داده شود. تنش‌های تولید شده به راحتی توسط پیوند فولادی منتقل می‌شود و این طول در محل اتصال تیر و ستون داده می‌شود.

اگر طول مهاری در طول طراحی و ساخت و ساز فراهم نشود، تیر از ستون خارج می‌شود. در واقع می‌توان گفت طول مهاری برای پشتیبانی از تیر مورد نیاز است تا احتمال خروج تیر از ستون بتنی کاهش یابد.

عوامل موثر بر Ld شامل مقاومت فشاری بتن، چگالی بتن، پوشش شفاف میلگرد، فاصله میلگرد از مرکز به مرکز، پوشش میلگرد، قطر میلگرد، نوع آرماتور همراه و نوع میلگرد تقویتی می‌باشد.

طول مهاری میلگرد در طول پروسه ساخت و ساز، از جمله موارد مهم می‌باشد که باید طبق اصول آیین نامه طراحی و اجرا گردد. متاسفانه به علت سهل انگاری برخی از  پیمانکاران و عدم توجه ناظر این پارامتر در سازه‌ها پروژه‌های کوچک در نظر گرفته نمی‌شود و هنگام زلزله موجب آسیب جدی به المان‌های سازه‌ای می‌شود.

ابزار محاسبه‌گر طول مهاری طبق آیین نامه ACI318  و مبحث نهم توسط شرکت افزیر طراحی گردیده است تا به شما در روند تسهیل طراحی و محاسبه کمک نماید.  به منظور استفاده از محاسبه گر در ابتدا نوع آیین نامه مورد نظر را انتخاب نموده و در ادامه مقادیر خواسته شده را وارد نمایید هم‌چنین می‌توانید در هر زمان برای مشاوره با کارشناسان ما  در شرکت افزیر در تماس باشید. در ادامه پس از برآورد طول مهاری می‌توانید از ابزار محاسبه گر چسب کاشت میلگرد و بولت به منظور مقاوم سازی المان های مختلف یک سازه بتنی ( فونداسیون، تیر، ستون یا دیوارهای برشی) و یا بنایی استفاده نمایید.

مطالعه بیشتر

آیین‌نامه را انتخاب کنید

اطلاعت وصله

اطلاعت بتن

اطلاعت آرماتور

تقویت مازاد

گزارش برآورد مقدار طول مهاری

داده‌های ورودی


نتیجه محاسبات


 

در حال محاسبه…

در ادامه پس از برآورد طول مهاری می‌توانید از ابزار محاسبه گر چسب کاشت میلگرد و بولت به منظور مقاوم سازی المان های مختلف یک سازه بتنی ( فونداسیون، تیر، ستون یا دیوارهای برشی) و یا بنایی استفاده نمایید.

5/5 - (4 امتیاز)